Därför är hälsa och säkerhet så viktiga

Därför är hälsa och säkerhet så viktiga

Published 28 april, 2021

3 minute read

Hälsa och säkerhet bör vara en integrerad del av alla verksamheter oavsett form eller storlek. Att värna om de anställda och alla som är associerade med företaget är inte bara avgörande för deras välbefinnande och säkerhet, det är också vettigt rent affärsmässigt. Att säkerställa att verksamheten lever upp till alla föreskrifter för hälso- och säkerhet minskar nämligen även risken för lagliga processer, böter och skador på företagets anseende och förbättrar på så sätt sannolikheten för positiva affärsresultat. 

Vad är hälsa och säkerhet?

När vi pratar om hälsa och säkerhet talar vi i slutändan om att se till så att anställda, besökare och kunder kan njuta av frihet från sjukdom och skada och inte utsätts för några arbetsplatsincidenter.
Det kan omfatta många områden men ett exempel är att förstå innebörden av buller och oljud för invdividen. I slutändan handlar det om att skapa en trygg och säker arbetsplats.

Hälso- och säkerhetsregler finns för att skydda anställda

Området för hälsa och säkerhet är föremål för många lagar och förordningar och underlåtenhet att följa lagen kan lämna företag öppna för åtal och otaliga ekonomiska och praktiska konsekvenser, för att inte tala om hur det kan skada företagets anseende. Genom att främja bästa praxis inom hela företaget kan både arbetsgivare och anställda undvika det här. Den här utmärkta videon från Blue Sky Media och BASF förklarar några av de hälso- och säkerhetsprocedurer som de har på plats. Det är ett utmärkt exempel på hur man kommunicerar hälso- och säkerhetspraxis till anställda och besökare.

Ladda ned guiden ABCD i arbetsmiljöarbetet

 

De är bra för affärerna

Att följa bästa praxis när det gäller hälsa och säkerhet är alltid moraliskt rätt, men det finns också mycket stark affärsmässig motivation för att uppmuntra till det. Ett företag som arbetar med en stark hälso- och säkerhetskultur kan:

  • Öka personalens moral och produktivitet – en säkrare arbetsplats är en lyckligare arbetsplats! Det också kan leda till förbättrad personalomsättning.

  • Minska riskerna och därmed sannolikheten för incidenter – det ger även mindre pappersarbete, mindre sjukfrånvaro och mindre otäcka böter!

  • Förbättra effektiviteten

  • Undvik skador på företagets rykte och åtnjuta lägre försäkringskostnader

Istället för att vara en kostnad bör hälso- och säkerhetsförfaranden betraktas som en investering eftersom resultaten är lika viktiga som alla andra mätbara affärsmål.

De uppmuntrar till socialt ansvarstagande

Under de senaste åren har betydelsen av företagens sociala ansvar blivit tydligare. Det finns en förväntan från samhället att företag ställs till svars för sin etiska ståndpunkt, och det har därför aldrig varit viktigare att se till att era anställda, besökare och kunder aldrig skadas under affärsverksamheten.

Så viktig är en god hälso- och säkerhetskultur

Det är alldeles uppenbart att risker i arbetslivet skiljer sig beroende på bransch och arbetsroll. Men det är alltid lika viktigt att chefer i alla befattningar verkställer en kultur av bästa praxis när det gäller hälsa och säkerhet. Att man inom organisationen har insikt om arbetsmiljöfrågor.

Brittiska Health and Safety Laboratory har tagit fram den här videon för att förklara vad hälso- och säkerhetskultur betyder för dem. Att ta en god hälso- och säkerhetskultur till nästa nivå kan man göra genom en arbetsmiljöcertifiering.

New call-to-action

 

Det här kan göras på flera sätt, till exempel genom att...

  1. Sprida medvetenhet ...

Att presentera information om olika lagar på arbetsplatsen är ett krav enligt lag. Företagen bör dock gå längre genom att diskutera arbetsplatsens olika risker och processen för hur dessa ska rapporteras. Att sprida medvetenhet främjar bästa praxis och förbättrar hälso- och säkerhetssituationen på arbetsplatsen. Det tar tid att skapa en säkerhetskultur och det görs i flera olika steg, exempelvis regelbundna skyddsronder och riskbedömningar av arbetsmiljön.

  1. Lära av misstagen ...

Även om det är viktigt att eliminera risk så långt det går är det oundvikligt att incidenter eller tillbud inträffar då och då. Dessa bör dock fungera som ett verktyg för alla att lära ifrån så att liknande situationer undviks i framtiden. Det här kan uppnås genom god kommunikation upp- och nedströms från anställda och chefer för att säkerställa att alla är informerade om hur man kan undvika otäcka olyckor.

  1. Hitta rätt balans mellan skuld och ansvar ...

Visst, det verkar enkelt att rapportera incidenter som nästan blev allvarliga tillbud (s.k. near misses) – men det kommer bara ske om de anställda känner på sig att de inte kommer att straffas. Därför är det viktigt för anställda att ha en balans mellan att veta att de kan rapportera incidenter (tillbudsrapportering) utan straff men ändå känna vikten av att vara ansvariga och undvika hänsynslöst och oacceptabelt beteende.

  1. Skippa pappersarbetet ...

Tiden då vi rapporterade händelser med hjälp av pappersformulär och kalkylark borde vara länge sedan förbi! För att företag ska kunna ha en sammanhängande, väl kommunicerad hälso- och säkerhetskultur är ett konsekvent, realtids- och molnbaserat system en modern nödvändighet.

Användarvänligt system för arbetsmiljöarbetet


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Skapa en trygg arbetsplats genom rätt åtkomst- och behörighetskontroll

När du tar med anställda och entreprenörer till en arbetsplats, finns det inget viktigare än att se till att de är...

| Arbetsmiljö
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Arbetsmiljö
Exponering för CMR-ämnen på arbetsplatsen: Detta  behöver du veta

Från och med den 5 april 2024 införs nya krav på registrering av exponering för reproduktionsstörande ämnen på...