Stoffkartotek enkelt forklart

Stoffkartotek enkelt forklart

Published 8 oktober, 2019

1 minute read

Et stoffkartotek er en oversikt over farlige kjemikalier og biologisk materiale.

Arbeidsmiljølovens § 4-5, punk 4 definerer stoffkartotek slik:

«Kartoteket skal blant annet opplyse om fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper, forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling.»

 

 

De 5 viktigste kravene til stoffkartotek:

 

  1. Stoffkartoteket skal være lett forståelig og alle arbeidstakere skal ha enkel tilgang til stoffkartoteket
  2. Informasjonen i stoffkartoteket skal være gitt på norsk, men stoffkartoteket skal være tilgjengelig også for ikke-norskspråklige arbeidstakere
  3. Alle kjemikalier i stoffkartoteket skal være risikovurdert knyttet til bruk på hver lokasjon
  4. Stoffkartoteket skal være oppdatert
  5. Det stilles også krav til informasjonsblad for øvrige kjemikalier (som oppstår under arbeidsprosess, eller som man blander selv) og for farlig biologisk materiale (for eksempel ulike typer virus og bakterier)

3 tips om stoffkartotek

  1. Det er viktig at stoffkartoteket er forståelig for alle. Lag derfor synonymer til stoffer som har vanskelige navn slik at alle i bedriften vet hvilket stoff det er. For eksempel bruk synonymet «neglelakkfjerner» i stedet for «aceton 20% løsning artikkelnummer 10020…»
  2. Jobb målrettet! Finn gode ambassadører og forklar HVORFOR det er viktig å ha et godt stoffkartotek, HVA det skal brukes til og HVORDAN stoffkartoteket skal brukes.
  3. Rydd stoffkartoteket - husk å alltid legge til nye kjemikalier arbeidsplassen begynner å bruke og arkiver informasjon om kjemikalier som ikke finnes på arbeidsplassen lenger. Dette gir mindre rot og raskere informasjon.

 


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
Tom Goodmanson vår nye Direktør

Til den første av mange...

| Arbeidsmiljø
HMS for byggebransjen

En viktig del av arbeidsmiljøarbeidet innen byggsektoren handler om å utarbeide en skriftlig plan for sikkerhet, helse...

| Arbeidsmiljø
EUs nye krav til merking av hormonforstyrrende og helse- og miljøfarlige kjemikalier

EU har foreslått å øke kravene til merking av kjemikalier som inneholder hormonforstyrrende eller andre helse- og...