Stoffkartotek enkelt forklart

Stoffkartotek enkelt forklart

Published 8 oktober, 2019

1 minute read

Et stoffkartotek er en oversikt over farlige kjemikalier og biologisk materiale.

Arbeidsmiljølovens § 4-5, punk 4 definerer stoffkartotek slik:

«Kartoteket skal blant annet opplyse om fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper, forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling.»

 

 

De 5 viktigste kravene til stoffkartotek:

 

  1. Stoffkartoteket skal være lett forståelig og alle arbeidstakere skal ha enkel tilgang til stoffkartoteket
  2. Informasjonen i stoffkartoteket skal være gitt på norsk, men stoffkartoteket skal være tilgjengelig også for ikke-norskspråklige arbeidstakere
  3. Alle kjemikalier i stoffkartoteket skal være risikovurdert knyttet til bruk på hver lokasjon
  4. Stoffkartoteket skal være oppdatert
  5. Det stilles også krav til informasjonsblad for øvrige kjemikalier (som oppstår under arbeidsprosess, eller som man blander selv) og for farlig biologisk materiale (for eksempel ulike typer virus og bakterier)

3 tips om stoffkartotek

  1. Det er viktig at stoffkartoteket er forståelig for alle. Lag derfor synonymer til stoffer som har vanskelige navn slik at alle i bedriften vet hvilket stoff det er. For eksempel bruk synonymet «neglelakkfjerner» i stedet for «aceton 20% løsning artikkelnummer 10020…»
  2. Jobb målrettet! Finn gode ambassadører og forklar HVORFOR det er viktig å ha et godt stoffkartotek, HVA det skal brukes til og HVORDAN stoffkartoteket skal brukes.
  3. Rydd stoffkartoteket - husk å alltid legge til nye kjemikalier arbeidsplassen begynner å bruke og arkiver informasjon om kjemikalier som ikke finnes på arbeidsplassen lenger. Dette gir mindre rot og raskere informasjon.

 


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...