EcoOnline HMS undersøkelses-programvaren | EcoOnline
Survey_Hero
Programvare for HMS undersøkelse

Programvare for HMS undersøkelse samler informasjon for å iverksette tiltak

Opprett, administrer, distribuer og analyser undersøkelser for å oppnå helhetlig innsikt på tvers av selskapet når det kommer til helse og sikkerhet.

  • Bygg og tilpass en undersøkelse som passer dine selskapets behov.
  • Ta kontakt med alle dine ansatte for å samle tilbakemeldinger og oppnå helhetlig innsikt på tvers av selskapet.
  • Samle innsikt fra skjemaer og identifiser helse- og sikkerhetsproblemer.

Siemens-logo
"Informasjonen presenteres på en måte som gjør det enkelt å identifisere områder av bekymring. Dette har gjort det mulig for oss å proaktivt lukke områder av bekymring i stedet for å vente på at en hendelse skal oppstå."

Michael Armitage, EHS Manager, Siemens
Regular-surveys-for-audits
Regelmessige revisjoner

Helse- og sikkerhetsrevisjoner

Bedrifter må gjennomføre helse- og sikkerhetsrevisjoner regelmessig og når det skjer betydelige endringer i arbeidsmiljøet.

En rekke forskjellige undersøkelsesmetoder blir brukt for å gjennomføre disse revisjonene. Spørreskjemaer som fylles ut av ansatte selv, enten individuelt eller i grupper, blir den foretrukne metoden for selskaper i flere land.

EcoOnline-Paper-to-digital-surveys
Anonyme undersøkelser

Overgang fra papir til digitalt

Noen av metodene som selskaper bruker for å gjennomføre helse- og sikkerhetsrevisjoner tillater ikke anonymitet og har lav responsrate. Noen kan være tidkrevende eller vanskelige å administrere. Fokuset kan ligge på hvem som sa hva, i stedet for utfordringene som må adresseres.

EcoOnlines undersøkelsesmodul lar brukere opprette og sende nettbaserte undersøkelser. Brukere kan svare med navnet sitt knyttet til svarene eller anonymt, noe som oppmuntrer til ærlige svar om forholdene i selskapet.

Du kan enkelt få en oversikt over alle svarene og lage en handlingsplan derfra. Sett i gang tiltak basert på tilbakemelding fra ansatte, og øk sjansene for at de fortsetter å gi ærlige tilbakemeldinger.

EcoOnline HMS Undersøkelse

Vår programvare gir deg muligheten til å opprette undersøkelser fra bunnen av eller bruke maler, med en rekke spørsmål og svar-alternativer. Du kan distribuere undersøkelser via en lenke, e-post eller QR-kode. Deretter kan du analysere resultatene eller lage egendefinerte rapporter for å finne de helse- og sikkerhetsinnsiktene du trenger.

 

EcoOnline-Survey
  • Opprett undersøkelser med et mangfold av alternativer tilgjengelig for deg: tilpassbare flervalgsmuligheter, vurderingsmetoder og kommentarbokser.
  • Hjelp respondentene med overskrifter, veiledningstekst, bilder og spørsmålslogikk.
  • Distribuer enkelt undersøkelser til arbeidsstyrken din via lenke, e-post eller QR-kode.
  • Analyser resultatene dine med tilpassbare rapporter. Vis resultater i ulike diagramformater, filtrer etter bestemte svar og legg til dine egne kommentarer.
  • Distribuer resultatene av undersøkelsen til arbeidsstyrken din via .pdf eller nettside.
🛠️ Steg for Steg

Å komme i gang er enkelt.

1
Step1_Health-Safety_EcoOnline
1
2
Step2_Health-Safety_EcoOnline
2
3
Step3_Health-Safety_EcoOnline
3

Nøkkelfunksjoner for HMS-Undersøkelse

create-surveys
OPPRETT UNDERSØKELSER

Opprett undersøkelser fra bunnen av eller bruk ferdige maler, med en rekke spørsmåls- og svaralternativer.

manage-distribute-surveys-qr-code
ADMINISTRER OG DISTRIBUER UNDERSØKELSER

Distribuer undersøkelser via lenke, e-post eller QR-kode, slik at ansatte raskt og enkelt kan svare når som helst.

analyse-surveys
ANALYSER UNDERSØKELSER

Analyser resultater og bygg tilpassede rapporter.

create-action-plan-follow-up
OPPRETT HANDLINGSPLANER OG OPPFØLGING

Opprett handlinger basert på svar og forslag til forbedringer. Følg opp og spore fremgang via en overordnet handlingsplan.

trace-actions-back-to-survey
SPOR HANDLINGER TILBAKE TIL UNDERSØKELSER

Opprett en handling innen EHS-handlingsmodulen og lenk den tilbake til en spesifikk undersøkelse og et spørsmål.

examine-specific-responses
UNDERSØK SPESIFIKKE SVAR

Se en oppdeling av svarene på et spesifikt spørsmål i en undersøkelse.

John-Sisk-&-Son-logo

"Vi er glade for å samarbeide med en leverandør som gir oss et system for virksomheten vår, som gir oss en enestående innsikt i prestasjoner. Dette vil hjelpe oss å ta riktige beslutninger og effektivt fokusere innsatsen vår på å oppnå null hendelser og null ulykker."


Wayne Metcalf, Health and Safety Director, John Sisk & Son

Surveys Made Easy

Din reise mot en tryggere arbeidsplass starter med en samtale.

Når du snakker med en av våre interne HMS-eksperter, får du se nøyaktig hvordan programvaren vår kan fungere innenfor dine nåværende prosesser for å hjelpe organisasjonen din med å utvikle en positiv sikkerhetskultur.

Få svar på dine spørsmål

Over 25 års erfaring

Tillit fra over 10 000+ kunder verden over

Med kunnskap fra 90 forskjellige bransjer har vi utviklet vår plattform for å tilpasse oss dine behov.
Ta ikke vårt ord for det, les hva kundene våre sier.

Les hva de har å si