Hyvässä perehdytyksessä mukana inhimillinen tekijä

Hyvässä perehdytyksessä mukana inhimillinen tekijä

Julkaistu elokuuta 26, 2019

Lukuaika 1 min

Perehdytys on yksi tärkeimmistä turvallisuusjohtamisen lakimääreistä velvoitteista. Jos se epäonnistuu, tuloksena on tapaturmia, onnettomuuksia ja epäviihtyvyyttä – työnantajalle myös juridisia seurauksia.

Maksuton opas: 8 askelta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen työpaikalla - lataa opas täältä >

Tilastojen mukaan nuorille ja kokemattomille sattuu eniten työtapaturmia. Vakavimmat sattuvat konkareille. Aika ajoin perehdytys pitää siis uusia.

Virallisesti vastuun perehdytyksestä kantaa esimies. Kollegaperehdyttäjän etu on, että hän tietää, mitä työ oikeasti on ja sen, missä herkimmin luistetaan ja osaa ottaa nämä huomioon opastuksessa.

Kun uutta henkilöä perehdytetään tehtäväänsä tai vanhalle työntekijälle kerrataan asioita ja opetetaan uutta, on tärkeää ottaa näkökulmaksi, millainen ihminen toimijana on. Hänen heikkoutensa ja vahvuutensa on hyvä tunnistaa.

 

Lue myös: 7 vaihetta turvallisuusjohtamisen ohjelmiston käyttöönottoon >

 

Suuressa osassa tapaturmia on mukana inhimillinen tekijä.

On tehtävä selväksi, miten työ toteutetaan turvallisesti, mutta aina myös se, mitä ei saa tehdä ja miksi. On hyvä paitsi kertoa vaaroista, myös inhimillisistä tekijöistä, jotka voisivat olla tai ovat olleet tapaturmien taustalla.

Näitä ovat esimerkiksi:

 • kiire ja hosuminen, esimerkiksi multitaskaus
 • liikkuminen keskittymättä tai liian lujalla vauhdilla
 • suunnittelematta työhön ryhtyminen
 • tarkkavaisuusrepsahdukset, esimerkiksi väsyneenä tai hyvin tutussa tehtävässä
 • automaattiset refleksit yllättävissä tilanteissa
 • työvälinelipsahdukset helpoilta tuntuvissa tilanteissa
 • huonojen esimerkkien seuraaminen
 • vaaroista ilmoittamatta jättäminen
 • riskinoton ohi käveleminen ja
 • ohjeiden laiminlyönti tai oikominen eri syistä

 

Korosta henkilön omaa vastuuta omasta ja muiden työturvallisuuden hoidosta!

 

Muistuta, että tämä kysyy apua, jos on epävarma. Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Esimies, työsuojeluvastuiset ja työtoverit auttavat. Työtä ei saa jatkaa ennen kuin sen voi tehdä turvallisesti.

New call-to-action

Perehdyttäjän on hyvä jututtaa ja kuunnella perehtyjää ja varmistaa, että tämä on ymmärtänyt ja hyväksynyt ne asiat jotka on käyty läpi. Lopputuloksena perehtyjä kokee olevansa tervetullut uuteen yhteisöön ja tuntee, että työpaikalla välitetään hänestä ja henkilöstön turvallisuudesta. Jälkikäteen on vielä hyvä kysäistä, miten työt sujuvat, onko jotain hommaa vaikea tehdä turvallisesti ja miksi sekä mitä vaaroja on havainnut. Muista myös kiittää turvallisesta käytöksestä!

Vaikuttava perehdytys on asiantuntevaa ja osallistavaa. Siihen kuuluu selkeä, yhtenevästi käytetty perusmateriaali. Nykyään tukimateriaali on yleensä digimuodossa itsenäisesti opiskeltavissa e-kurssina – ellei ole, se kannattaa luoda digimuotoon. Hyvässä perehdytyksessä on lopputesti, ja siitä saa todistuksen. eOppien ammattimaiseen pedagogiseen konseptiin kuuluu paitsi lakipykälienmukaisuus ja faktat myös käytännönläheiset, motivoivat harjoitteet. Työnantajalla on hyvä olla digimuotoinen pätevyysrekisteri, josta voi todentaa, kuka, milloin ja mihin on perehdytetty, millä arvosanoilla kurssi on suoritettu ja koska ”perehdytys” on uusittava.

 

AVA_productpage_herotest

 

EcoOnline EHS -turvallisuusjohtamisen ohjelmisto tukee monin tavoin onnistunutta perehdytystä. Osana perehdytystä tulisi olla tutustuminen oman yksikön ja työtehtävän sattuneisiin tapaturmiin ja vaaratilanteisiin. Se on helppo toteuttaa, kun käytössä on sähköinen työturvallisuuden hallintajärjestelmä.

Tutustu ohjelmistoomme työturvallisuuden johtamiseen - katso maksuton demo


Kirjoittaja Marita Hyttinen

Chief OSH Specialist and C&R Team Leader | EcoOnline

Marita on FT, YTM ja psykologi, joka toimii EcoOnlinessa johtavana asiantuntijana ja asiantuntijatiimin vetäjänä. Hän on kokenut ja monipuolinen työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin ammattilainen, joka valmentaa ja konsultoi niin johtoa kuin työntekijöitä ja toimihenkilöitä työturvallisuuteen. Marita on erikoistunut inhimilliseen tekijään eli työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden psykologisiin ja sosiaalipsykologisiin kysymyksiin. Hänelle on myönnetty vuonna 2017 Turvallisuusalan elämäntyöpalkinto.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Mitä tarkoitetaan yksintyöskentelyllä?

Yksintyöskentelyyn liittyy omat vaaransa, mutta aivan kaikille ei ole päivänselvää, miten vaarat eroavat normaalin...

| Työturvallisuus
Euroopan 29 miljoonan yksin työskentelijän tunnistaminen

Yksin työskentelevien henkilöiden tunnistaminen organisaatiossasi luulisi olevan melko helppoa ja suoraviivaista. Uusi...

| Työturvallisuus
Yleisimmät yksintyöskentelyyn liittyvät haasteet (ja ratkaisut niihin)

Yksin työskentelevien turvallisuuden takaaminen ei ole aina yksiselitteistä — miten pidetään yhteyttä liikkuvaan...