Vastuullisuus | EcoOnline
hero-Sustainability

Joka neljäs työntekijä EU:ssa on huolissaan turvallisuuden ja hyvinvointinsa puolesta

Lisääntyneet työtapaturmat ja heikot työolot ovat globaaleja ongelmia. Haitalliset kemikaalit ovat, kasvavasta lainsäädännöstä huolimatta, myös ongelmallisia.

 

Sustainability_in_EcoOnline

EcoOnlinen vastuullisuustyö

EcoOnlinella pidämme velvollisuutenamme auttaa asiakkaitamme luomaan terveellisempiä ja turvallisempia työpaikkoja. Työturvallisuus- ja ympäristömittausohjelmistojen toimittajana vaikutamme myös asiakkaidemme hiilijalanjälkeen.

Oilstates_industries_case_study
Asiakastarina

OilStates Industries hankki järjestelmän, joka kasvaa yrityksen mukana

Järjestelmän konfiguroitavuus ja helppokäyttöisyys osoittautuivat tärkeiksi seikoiksi käyttöönoton yhteydessä ja henkilöstön perehdytyksissä, toteaa UK HSE Manager Matt Askham.

Datan määrä on antanut työturvallisuuden parissa työskenteleville paremman ymmärryksen yrityksen työturvallisuustilanteesta ja mihin asioihin pitää keskittyä. Lisäksi työturvallisuustoimintoihin on saatu lisää näkyvyyttä ja jäljitettävyyttä.

Porsgrunn_case_study
VASTUULLISEMPI TYÖPAIKKA

Porsgrunnin kunta säästää puoli miljoonaa - kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 40 tonnilla

Strateginen lähestyminen kemikaaliturvallisuuteen mahdollistaa raportoinnin, joka liittyy moneen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen. Kunnan ilmastohankkeen tukemiseksi EcoOnlinen tarjoamia digitaalisia ratkaisuja käytetään kemiallisten riskien seurantaan, raportointiin ja arviointiin.

Mitie_case_study
Tehokkaampi työpaikka

Mitie on lisännyt vaaratilanteiden raportointia ja vähentänyt menetettyä aikaa EcoOnlinen avulla

Uuden työturvallisuusratkaisun käyttöönotto on auttanut yritystä parantamaan työturvallisuuteen liittyviä mittareita ensimmäisten 12 kuukauden aikana:

  • 140% enemmän turvallisuushavaintoja
  • 14% vähemmän sairauspoissaoloja

Autamme organisaatiotasi saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

E-WEB-Goal-03
#3 – Terveyttä ja hyvinvointia

EcoOnline edistää terveyttä ja hyvinvointia auttamalla organisaatioita luomaan turvallisempia työpaikkoja paremman työ- ja kemikaaliturvallisuuden kautta. EcoOnlinen riskienhallintaohjelmien avulla kaikenkokoiset yritykset kaikilla markkinoilla voivat tunnistaa monenlaisia vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja varmistaa, että niille keksitään tehokkaita parannustoimia.

E-WEB-Goal-04
#4 – Hyvä koulutus

Työntekijöiden perehdyttäminen on elintärkeää, jotta työnantaja pysyy houkuttelevana, onnettomuuksia vähennetään ja työturvallisuutta parannetaan. EcoOnline Learning Managerin avulla kaikkien toimialojen yritykset voivat järjestää työntekijöille koulutusta, jotta ne pysyvät vaatimustenmukaisina, vähentävät tapaturmia ja ammattitauteja ja vähentävät ympäristövaikutuksia.

E-WEB-Goal-08
#8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

EcoOnlinen ohjelmistoalusta auttaa nopeuttamaan, parantamaan ja edistämään turvallisia työympäristöjä.

E-WEB-Goal-11
# 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt

EcoOnlinen yritysten yhteiskuntavastuu (CSR) -moduuli kokoaa tiedot yhteen paikkaan yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvien kriittisten mittareiden seuraamiseksi ja seuraamiseksi. Helppokäyttöisellä alustalla voidaan kirjata useita sosiaalisiin arvoihin liittyviä tuloksia yhdestä CSR-toiminnasta.

E-WEB-Goal-12
#12 – Vastuullista kuluttamista

EcoOnlinen moduulit auttavat rakentamaan luottamusta ja avoimuutta sidosryhmien välille. Kemikaalien oikea käsittely vähentää myös vaarallisten päästöjen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Climate_action

Ilmastotoimet

EcoOnline on liittynyt Science Based Target (SBT) -kehykseen vähentääkseen sisäistä hiilijalanjälkeään. SaaS-yrityksenä hiilijalanjälkemme on pääasiassa epäsuorista päästöistä. Arvioimme jatkuvasti arvoketjun haitallisia vaikutuksia ja varmistamme korkeat eettiset standardit ja vaatimustenmukaisuuden.

 

Diversity-inclusion

Monimuotoisuus & Osallistaminen

EcoOnline uskoo vahvasti siihen, että monimuotoisuus edistää parempaa liiketoimintaa ja vahvempaa yhteiskuntaa. Edistämme aktiivisesti monimuotoisuutta ja tarjoamme yhtäläiset mahdollisuudet työpaikalla.

Compliance_Management_Program

Compliance Management -ohjelmamme

EcoOnlinelle käytännöt ja valvonta ovat muutakin kuin lakisääteisten, sopimus- ja sääntelyvaatimusten täyttämistä. Meille se on elintärkeää, jotta asiakkaat ja sidosryhmät luottavat siihen, miten hallitsemme riskejä ja turvaamme arvokkaat tietomme ja henkisen omaisuudemme.

New ESG reporting_1200 × 628
Uutiset

CSRD - EU:n uusi direktiivi kestävyysraportointiin

EU:n uudella kestävyysraportointidirektiivillä pyritään yhtenäistämään organisaatioiden kestävyysraporttien sisältöä sekä lisäämään raporttien luotettavuutta.

Sustainability_ESG Word Cloud-1
Blogi

Johdanto kestävään kehitykseen

Kestävä kehitys sisältää useita käsitteitä ja lyhenteiden valtava määrä tekee siitä jokseenkin haastavan uudelle lukijalle. Tässä artikkelissa tarkastellaan yleisimpiä kestävään kehitykseen liittyviä termejä, niiden yhtäläisyyksiä ja eroja.

ESG_consept_600x600-1
Artikkeli

Löytyykö ESG:n “S-tekijää” organisaatiostasi?

Tulevaisuuden megatrendit − digitalisaatio, hybridityöskentely ja suurempi panostus kestävään kehitykseen, työntekijöiden hyvinvointiin ja mielenterveyteen − vaativat kaikilta yrityksiltä lisähuomiota kokoon tai toimialaan katsomatta. 

Our-goals-2025

Tavoitteemme vuoteen 2025 mennessä

EcoOnlinen kestävän kehityksen suunnitelmassa ohjeistetaan siitä, miten meidän on yrityksenä toimittava saavuttaaksemme olennaisuusanalyysin perusteella määritellyt ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät mittarit.

Suunnitelma koostuu kahdesta pilarista, joista ensimmäinen keskittyy EcoOnlinen vastuullisen toiminnan varmistamiseen ja kattaa teemat ilmastotoimista monimuotoisuuteen. Toisessa pilarissa keskitytään siihen, miten liiketoimintaratkaisumme ja palvelumme vaikuttavat merkittävästi turvallisten, terveellisten ja kestävien työpaikkojen luomiseen.