Ohjelmisto TCFD-raportointiin | EcoOnline
Green energy windmills and solar panels

Ohjelmisto TCFD-raportointiin

Varmista, että organisaationne raportoi TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) suositusten mukaisesti.

Palkittu raportointityökalumme yhdistää sijaintikohtaiset tiedot, analysoi automaattisesti ilmastoriskit ja auttaa kasvihuonekaasujen laskennassa (mukaan lukien Scope 1, 2 ja 3 -päästöt).

United-Living-logo
 “Ecometrican asiantuntevien analyytikkojen, intuitiivisen ohjelmiston ja sisäisiin järjestelmiimme integroinnin ansiosta saimme kahden vuoden globaalin kasvihuonekaasujen raportoinnin valmiiksi kuudessa kuukaudessa ja raportoimme kasvihuonekaasupäästöt vuosikertomuksessamme vuotta ennen pakollisia velvoitteitamme.

Simon Lyons, Director of Marketing & Communications, Aggreko
Black binoculars with green background

Mistä lähteä liikkelle TCFD-raportoinnissa?

TCFD:n kaikkien neljän pilarin vaatimusten seuraaminen ja oikeiden järjestelmien hyödyntäminen tarvittavien tietojen keräämiseksi on haasteellista.

Ei esimerkiksi riitä, että Scope 1, 2 ja 3 -päästöt ja niiden laskentatapa on selvillä. On myös ymmärrettävä mihin TCFD:n ilmastoriskeihin organisaatiossa pitää keskittyä (toimialan ja sijainnin mukaan).

Man collecting data for TCFD reporting

Sudenkuoppia on kaikkialla

Ilman oikeaa tai luotettavaa dataa päästöraportoinnissa ajaudutaan helposti harhapolulle. Inhimillisten virheiden riski kasvaa ja koko raportointiprosessi hidastuu.

Luotettava ja tehokas ratkaisu TCFD-raportointiin

Ohjelmistomme TCFD-raportointiin auttaa organisaatioita raportoimaan tarkemmin ja varmemmin kuin koskaan ennen. Vastuullisuusasiantuntijamme antavat myös lisätukea tarvittaessa.

TCFD Reporting Software Tools with green arrow
  • Luo vahva perusta TCFD-raportointiin asiantuntijatiimimme avulla
  • Keskitä kaikki tiedot yhdelle alustalle
  • Laske ja raportoi Scope 1, 2 ja 3 -päästöt helposti
  • Tunnista sijaintiin perustuvat ilmastoriskit

TCFD-ohjelmistomme lyhyesti

Manuaalisten Excel-taulukkojen aika on ohi — siirry pilvipohjaiseen raportointialustaan joka tehostaa ja selkeyttää TCFD-raportointia.

1
Step1_Environmental_EcoOnline
1
2
Step2_Environmental_EcoOnline
2
3
Step3_Environmental_EcoOnline
3
4
Step4_Environmental_EcoOnline
4

Tehosta vastuullisuustyötä tarkoilla, ajantasaisilla ja luotettavilla raporteilla

Ilmaston riskiskenaariot
Ilmaston riskiskenaariot

Arvioi samanaikaisesti erilaisia ilmastoon liittyviä skenaarioita. Hahmota skenaarioiden mahdolliset vaikutukset liiketoimintaan.

Kasvihuonekaasupäästöjen raportointi
Kasvihuonekaasupäästöjen raportointi

Laske Scope 1, 2 ja 3 -päästöt helposti käyttämällä kattavaa päästökerrointitietokantaamme ja automaattisia laskelmia.

Integroitu raportointi
Integroitu raportointi

Yhdistä tietopisteet kaikkiin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviin puitteisiin, mukaan lukien ilmastoriskit.

software icon with green dot
TCFD-riskien arviointi

Tunnista fyysisten riskien, kuten äärimmäisten lämpöolojen, kuivuuden, tulvien ja merenpinnan nousun vaikutukset organisaatiolle tai toimitusketjulle ja miten riskejä voidaan hallita.

John-Sisk-&-Son-logo
“Maailmanlaajuisen ympäristöalustan avulla PageGroup voi kerätä ympäristötietoja eri puolilta liiketoimintaa ja vähentää manuaalisia tarkistuksia, muistutuksia ja laskentataulukoiden käyttöä. Datan keräämisen ja syötön avulla voimme myös tehostaa ulkoista ympäristöraportointiamme sekä tarjota elintärkeää tietoa organisaatiollemme.

Joanna Bonnett, Head of Sustainability, PageGroup plc.

Usein kysyttyä

Mikä on TCFD?

Financial Stability Boardin (FSB) vuonna 2015 perustama Task Force for Climate-related Financial Disclosures eli TCFD on raportointikehys, jota noudatetaan monilla maailman alueilla, kuten EU:ssa, Kanadassa ja Japanissa. TCFD:n päätavoitteena on auttaa organisaatioita hahmottamaan heidän toiminnan vaikutukset ympäristöön ja helpottamaan vastuullisempien ja kestävämpien valintojen tekemistä.

Mitä on TCFD-raportointi?

TCFD:n raportointi perustuu standardoituun kehykseen, jota organisaatioiden tulisi noudattaa päästöjä raportoidessaan. Raportointi pohjautuu TCFD:n pilarien mukaisiin suosituksiin, joiden tarkoituksena on antaa kolmansille osapuolille (kuten sijoittajille) selkeämpi kuva organisaation kasvihuonekaasupäästöistä ja ilmastoon liittyvien riskien hallinnasta.

 

Mitkä ovat TCFD:n neljä pilaria?

There are four TCFD pillars: Governance, Strategy, Risk Management, and Metrics and Targets.  

Governance: Under the governance pillar, organisations must explain the role of leaders and management when it comes to analysing and managing climate-related risks and opportunities. 

Strategy: Here, all climate-related risks and opportunities must be identified and their impact on the organisation, in terms of future plans and finances, must be explained.   

Risk Management: The organisation must explain how they will manage the climate-related risks identified and their methods for aligning them with the company’s risk management procedures.  

Metrics and Targets: Under this pillar, organisations must reveal their GHG emissions values and what metrics and targets were used to analyse the climate-related risks and opportunities. 

//

TCFD:n pilareita on neljä: Hallinto, strategia, riskienhallinta sekä mittarit ja tavoitteet.  

Hallinto: Organisaatioiden on selitettävä johtajien ja johdon rooli ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien analysoinnissa ja hallinnassa. 

Strategia: Tässä pilarissa on yksilöitävä kaikki ilmastoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet ja selitettävä niiden vaikutus organisaatioon tulevien suunnitelmien ja talouden kannalta.   

Riskienhallinta: Organisaation on selvitettävä, miten se aikoo hallita tunnistettuja ilmastoon liittyviä riskejä ja miten se sovittaa ne yhteen organisaation riskinhallintamenettelyjen kanssa.  

Mittarit ja tavoitteet: Tässä pilarissa organisaatioiden on julkistettava kasvihuonekaasuihin liittyvät päästökertoimensa ja ilmoitettava, mitä mittareita ja tavoitteita on käytetty ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien analysoinnissa. 

Missä maissa TCFD:n mukainen raportointi on pakollista?

TCFD-raportointi tuli pakolliseksi huhtikuussa 2022 kaikille Iso-Britanniassa toimiville organisaatioille, joilla on yli 500 työntekijää. Vuonna 2025 siitä tulee pakollinen kaikille Iso-Britanniassa toimiville yrityksille.

Vaikka Suomessa ei suoraan velvoiteta organisaatioita raportoimaan TCFD:n suositusten mukaisesti, ne ovat kuitenkin linjassa esimerkiksi CSRD-direktiivin raportointivelvoitteiden kanssa.

Mitkä ovat kasvihuonekaasut?

Kasvihuonekaasut ovat kaasuja, jotka imevät auringon lämpöä ja aiheuttavat ilmakehän lämpötilan nousua. Merkittävimmät kasvihuonekaasut ilmaston lämpenemisen kannalta ovat:

  • hiilidioksidi (CO2)
  • metaani (CH4)
  • typpioksiduuli (N2O)
Organisaation kasvihuonekaasupäästöt luokitellaan Scope 1, 2 ja 3 -päästöihin.

Mitkä ovat Scope 1, 2, ja 3 -päästöt?

Kasvihuonekaasujen päästöraportoinnissa päästöt luokitellaan kolmeen tasoon (Scope): Scope 1, 2 ja 3.  

Scope 1 -päästöt ovat organisaation omistamista laitteista ja ajoneuvoista aiheutuvia suoria päästöjä. Näihin kuuluvat esimerkiksi toimiston lämmitykseen käytetty polttoaine tai tuotannon yhteydessä käytetty energia. 

Scope 2 -päästöt ovat epäsuoria päästöjä, jotka syntyvät muualta hankitun sähkön käytöstä (esimerkiksi ilmastointi, lämmitys, valaistus).

Scope 3 -päästöt ovat kaikki muut epäsuorat päästöt, jotka ei luokitella Scope 2-päästöiksi. Ne ovat muun muassa työntekijöiden työmatkat, liikematkat ja jätteiden hävittäminen ja kierrätys. Scope 3-päästöissä on 15 alaluokkaa.

TCFD-raportointi tehty helpoksi

Varaa esittely ohjelmistostamme TCFD-raportointiin

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa jo tänään, niin pääset näkemään, kuinka vaivatonta TCFD-raportointi voi olla ratkaisumme avulla.

Varaa etäesittely

Woman standing with blue jacket
Jo 25+ vuoden kokemuksella

10.000+ asiakasta ympäri maailman luottaa palveluihimme

Palvelujamme käytetään jo 90 eri toimialalla. Siksi olemme kehittäneet ohjelmistoja, joita voi räätälöidä vastaamaan myös teidän organisaationne tarpeita. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin. Lue asiakkaidemme mietteitä