Ohjelmisto kriisinhallintaan | EcoOnline [cri]
EcoOnline Kriisinhallinta - työkalu kriisinaikaisen toiminnan johtamiseen
Moderni ja helppokäyttöinen työkalu kriisinhallintaan

Ohjelmisto kriisinhallintaan: Tehosta kriisinaikaisen toiminnan johtamista ja minimoi seuraukset

Kriisi- tai häiriötilanteen sattuessa organisaation pitää aina reagoida mahdollisimman nopeasti. EcoOnline Crisis Management on työkalu valmiussuunnitelmien ja kriisinaikaisen toiminnan johtamisen hallintaan. 

  • Varmista, että hätä- ja valmiussuunnitelmat ovat työntekijöiden saatavilla.
  • Varmista nopea paluu normaaliiin toimintaan ja minimoi häiriötilanteesta koituvat haitat.
Atlantic-Airways-logo
”EcoOnlinen kriisinhallintajärjestelmän avulla säästämme aikaa, koska voimme lähettää asianosaisille samanaikaisesti ääni-, teksti- ja sähköpostiviestejä sekä push-ilmoituksia. Järjestelmä varmistaa reaaliajassa, kun viestit on luettu. Se auttaa meitä keskittymään tilanteen nopeaan käsittelyyn." 

Jens Eystein, Safety & Crisis Manager, Atlantic Airways
emergency-plan-tough-to-find

Onko työntekijöilläsi varma ja vaivaton pääsy hätä- ja valmiussuunnitelmiin?

Kriisi sattuu pääsääntöisesti yllättäen eikä työntekijöillä ole aikaa jahdata hätäsuunnitelmia. Kaiken pitää toimia ja saada esille napin painalluksella. Toimintaohjeet pitää saapua automaattisesti oikeille henkilöille (tilanteesta riippumatta).

capability-handle-crisis-improved

Helpota kriisinaikaisen toiminnan johtamista

Ennalta määritetyt skenaariot helpottavat ja nopeuttavat toimintaa kriisitilanteessa. Valmiit toimintaohjeet lähetetään automaattisesti oikeille henkilöille. Tilannenäkymät ja mittaristot auttavat eri tehtävien toteuttamisessa ja kokonaiskuvan hahmottamisessa.

Tehokasta kriisinhallintaa alasta riippumatta

Välitön reagointi. Kestävämpää liiketoimintaa. Turvallisemmat työolot.

Make-handling-crisis-easier
EcoOnline Crisis Management -ohjelmisto on käytössä monella eri alalla, muun muassa:

  • Ilmailualalla
  • Koulutusalalla
  • Sähköalalla
  • Logistiikka ja kuljetusalalla
🛠️ Askel askeleelta

Näin pääset alkuun

1
Step1_Health-Safety_EcoOnline
1
2
Step2_Health-Safety_EcoOnline
2
3
Step3_Health-Safety_EcoOnline
3

Tärkeimmät ominaisuudet

HÄLYTYSVIESTIT
HÄLYTYSVIESTIT

Hälytä työntekijät push-ilmoituksilla, tekstiviestitse, puhelimitse tai sähköpostitse.

Tilannenäkymä EcoOnline Crisis Managementissa
TILANNENÄKYMÄ

Kaikki tiedot tallennetaan ohjelmistoon ja tilannenäkymään.

Tilannekokoukset
TILANNEKOKOUKSET

Toiminto nopeaan ja vaivattomaan tiedonjakoon ja viestintään.

Viestintä asianosaisille
VIESTINTÄ ASIANOSAISILLE

Viestintä ja ajantasaisen tiedon jakaminen kaikille, joita asia koskee.

DIGITAALINEN VALMIUSSUUNNITELMA
DIGITAALINEN VALMIUSSUUNNITELMA

Päivitetyt yhteystiedot, skenaariot toimintaohjeineen ja muut suunnitelmaan kuuluvat resurssit.

Jälkipuinti
JÄLKIPUINTI

Kattava loki mahdollistaa tilanteiden jälkipuinnin.

Fife-College-logo
“On ollut rohkaisevaa olla tekemisissä organisaation kanssa, jonka liiketoiminnan ytimessä on asiakas.”

Alistair Leadbetter, Health & Safety Manager, Fife College

Usein kysyttyä kriisinhallinnasta

Mikä on kriisisuunnitelma/hätäsuunnitelma/valmiussuunnitelma?

Kriisisuunnitelman tarkoituksena on rajoittaa ei-toivottujen tapahtumien seurauksia.
Kriisisuunnitelma on selkeä ja yksinkertainen kuvaus erilaisissa kriisitilanteissa välttämättömistä toimista.

Kriisisuunnitelma on laadittava, jotta yritys osaisi käsitellä mahdollisen ei-toivotun tapahtuman, onnettomuuden tai verkkohyökkäyksen. Toimiin on ryhdyttävä jokaisen havaitun tapauksen yhteydessä.

Mitä kriisisuunnitelman pitää sisältää?

Kriisisuunnitelman pitää olla helposti saatavilla ja helposti ymmärrettävissä. Sen pitää sisältää perustiedot suunnitelman tarkoituksesta ja soveltamisalueesta. Siinä pitää määrittää periaatteet, käsitteet ja kriisiorganisaatioon kuuluvat henkilöt rooleineen ja vastuualueineen.

Hyvässä kriisisuunnitelmassa kerrotaan, kuinka kriisiorganisaatio kutsutaan koolle. Siinä on selkeät hälytys- ja yhteydenottolistat.
Hyvä kriisisuunnitelma tulee laatia niin, että yritys pystyy sen yleisluontoisten muotoilujen avulla toimimaan kaikissa tilanteissa. Lisäksi mukana on tilannekohtaisia tarkastuslistoja erilaisia tapaturmia varten.

Kriisisuunnitelman pitää sisältää tietoa myös työntekijöiden ja mahdollisesti omaisten seurannasta ei-toivotun tapahtuman tai onnettomuuden aikana ja sen jälkeen. Hyvä sisäinen ja ulkoinen viestintä on yksi kriisinhallinnan onnistumisen mittareista. Suunnitelmassa pitää siksi kertoa myös siitä ja määrittää tiedotusvastaavat.

Kuinka usein yrityksen kriisivalmiutta pitää harjoitella?

Harjoituksia kannattaa järjestää mahdollisimman usein. Lyhyet harjoitustuokiot ovat usein parempia kuin suuret ja pitkät harjoitukset.

Yritysten pitäisi joka tapauksessa harjoitella vähintään kerran vuodessa. Silloin on sopiva hetki käydä läpi perusteita, kuten ilmoittamista, koollekutsumista ja ensimmäisen kokouksen läpikäymistä.

Vie organisaatiosi työturvallisuus uudelle tasolle

Varaa esittely työkalustamme kriisinaikaisen toiminnan johtamiseen.

Asiantuntijamme näyttää miten työkalu toimii ja kertoo yleisimmistä hyödyistä, jotka asiakkaamme ovat saaneet ratkaisusta. Tapaamisen aikana voit tietenkin esittää kysymyksiä ja kommentteja ratkaisuun liittyen.

Täytä lomake ja varaa tapaaminen >

Varaa tapaaminen ja tutustu ohjelmistoomme kriisinhallintaan

Jukka-Laihosola1000-1
Jo 25+ vuoden kokemuksella

10.000+ asiakasta ympäri maailman luottaa palveluihimme

Palvelujamme käytetään jo 90 eri toimialalla. Siksi olemme kehittäneet ohjelmistoja, joita voi räätälöidä vastaamaan myös teidän organisaationne tarpeita. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin. Lue asiakkaidemme mietteitä