Työoloindeksi | EcoOnline
EcoOnline EHS - Työoloindeksit

Työoloindeksit

Tehosta työturvallisuuden johtamista ja todentamista työolosuhdemittareilla. Mittareista saatu indeksi on todennettu korreloivan tapaturmataajuuden kanssa.

  • Monta valmista havainnointimenetelmää, mm. TR/MVR, Elmeri+ ja Elmeri industry.
  • "Tukkimiehen kirjanpito" -pisteytysmenetelmään perustuvat mittarit
“On ollut todella piristävää olla tekemisissä sellaisen toimittajan kanssa, jonka liiketoiminnan keskiössä on asiakas.” 

Alistair Leadbetter, Health & Safety Manager, Fife College 
 
 
Safety_Index_Problem

Rasti ruutuun ei enää riitä

"Rasti ruutuun" -malliin pohjautuvat mittausmenetelmät voivat antaa yksinkertaistetun tai jopa vääristetyn kuvan kohteen työturvallisuudesta. Asiat ovat joko täysin tai ei ollenkaan kunnossa eikä lopputuloksesta ilmene "ei kunnossa" olevien asioiden suhdetta kaikkiin havaintoihin.

Safety_Index_Solution

Selkeämpi kokonaiskuva työoloindekseillä

Työoloindekseillä voidaan helposti kirjata havainnot kierroksen aikana tietämättä etukäteen, kuinka monta havainnoitavaa asiaa kohteessa on. Eri havaintokierrosten data voidaan myös yhdistää yhden tunnusluvun laskemiseksi.
Menetelmä ottaa huomioon samasta asiasta tehtyjen havaintojen määrän – toisin kuin ”rasti ruutuun” laskentaperiaate.

Työolosuhdemittareilla tehdään turvallisia työpaikkoja

EcoOnlinen työolosuhdemittareilla voidaan kerätä, mitata ja seurata erilaisia työturvallisuuden osa-alueita paljon tarkemmin kuin ennen. 

Safety Index - Solution
  • Moduulissa kirjataan havainnot selkeillä ja isoilla Kunnossa/Ei kunnossa  -painikkeilla, jolloin kirjaaminen onnistuu myös haasteellisissa olosuhteissa (esim. sade- ja pakkaskeleillä).
  • Sovellus laskee turvallisuus- ja osaindeksit (%) automaattisesti.
  • Työoloindeksi-moduulin eri toimialoille standardoitujen havaintolomakkeiden ja tuloksena saatavan turvallisuusindeksin avulla voidaan luotettavasti vertailla osastoja, toimipaikkoja ja jopa yrityksiä keskenään.

🛠️ Askel askeleelta

Näin pääset alkuun

1
Step1_Health-Safety_EcoOnline
1
2
Step2_Health-Safety_EcoOnline
2
3
Step3_Health-Safety_EcoOnline
3

Varaa tapaaminen  Katso esittelyvideo

Tärkeimmät ominaisuudet

add-documentation
Selkeät painikkeet

Havaintoja voidaan helposti merkitä sovellukseen kelistä huolimatta.

safe-secure
Tieteellisesti validoidut lomakkeet

Työoloindeksit ovat todettu muuttavan ihmisten käyttäytymistä, kun menettelyä käytetään säännöllisesti ja tulokset ovat esillä julkisesti.

standard-approach
Valmiit alan tutkijoiden ja viranomaisten laatimat kysymykset

Alan tutkijat ja viranomaiset ovat määritelleet toimialakohtaisten lomakkeiden havaintokohteille hyväksymiskriteerit. Näin tulokset eivät ole riippuvaisia havainnoijasta.

Data Visualisation
Objektiivinen vertailu

Turvallisuusindeksin avulla voidaan luotettavasti vertailla osastoja, toimipaikkoja ja jopa yrityksiä keskenään

“EcoOnlinen digitaalisten ratkaisujen avulla olemme vieneet työturvallisuuden hallinnan seuraavalle tasolle.” 

Laura Eskola, HR Manager, Chromaflo Technologies Finland Group

Usein kysyttyä työoloindeksistä

Mikä on tukkimiehen kirjanpito?

Tukkimiehen kirjanpidolla tarkoitetaan merkitsemistapaa, jossa nollien ja ykkösien sijaan jokainen laskettu asia merkitään pystyviivalla. 

Työturvallisuudessa tukkimiehen kirjanpito soveltuu hyvin positiivisten ja negatiivisten havainnointikohteiden laskemiseen. 

Lue lisää tukkimiehen kirjanpidosta artikkelistamme TR-mittauksesta

Miten työoloindeksi eroaa perinteisestä "rasti ruutuun" -menetelmästä?

Perinteinen "rasti ruutuun" -menetelmä antaa yksinkertaisemman kuvan tilanteesta kuin työoloindekseillä. Rasti ruutuun -menetelmissä tulos on aina kunnossa/ei kunnossa; kyllä/ei; 100%/0%. Työoloindekseillä saadaan tarkempi kuva, sillä tulokset kirjataan prosenttimuodossa. 

Esimerkiksi henkilönsuojainten käyttö tietyllä työmaalla ei ole "kunnossa" tai "ei kunnossa", se on tietty prosenttimäärä. 100% tarkoittaa, että kaikki havainnoidut henkilöt käyttivät henkilönsuojaimia oikein, 0% tarkoittaa, ettei kukaan havainnoidusta henkilöistä käyttänyt niitä oikein.

Mitä kaikkea työoloindekseillä voi mitata?

Työoloindeksi on tulos, joka saadaan havainnoimalla standardilomakkeilla mm. työtekijöiden työtapoja, riskinottoa, työympäristön tilaa, koneiden ja laitteiden turvallisuutta sekä työhygienisia tekijöitä. Yksittäinen havainnointikierros kertoo sen hetkisen tilanteen - onko turvallisuus lain ja hyvien käytäntöjen mukaisessa kunnossa. Kun havaintoja on riittävästi, saadaan luotettavaa tietoa jopa yksittäisistä osa-alueista, esimerkiksi järjestyksesta ja siisteydestä tai koneiden turvalaitteista. Samalla saadaan lista kuntoon laitettavista asioista. Pidemmällä aikavälillä työoloindeksilla voidaan seurata tietyn kohteen turvallisuustason kehittymistä. Ja myös vertailla eri kohteita toisiinsa, koska havainnoitavat asiat ja hyväksymiskriteerit on vakioitu samalla toimialalla. 

Mitkä ovat yleisimmät havainnointimenetelmät?

Suomessa työsuojeluviranomainen käyttää osana työpaikkojen työsuojeluvalvontaa talonrakennuksessa TR-mittaria sekä maa- ja vesirakentamisessa MVR-mittaria. Muilla toimialoilla viranomaistarkastuksissa käytetään Elmeri+ menetelmää. Siitä on olemassa myös jatkokehitetty Elmeri-industry versio, joka edellä mainittujen lisäksi on saatavilla vain EcoOnlinelta. Siinä on muutama kohta jaettu useampaan havainnoinnin ja tulosten analysoinnin helpottamiseksi sekä lisätty kohdat ensiapu- ja alkusammutusvalmiuden arvioimiseen. Lisäksi EcoOnlinelta on saatavissa toimialakohtaiset versiot (sisä)logistiikkaan, toimistoympäristöön ja kaivoksille.
Hyödynnä työolosuhdemittareita ja lisää turvallisuuskulttuuria

Varaa esittely työkalustamme työolosuhteiden mittaamiseen

Asiantuntijamme näyttää miten työkalu toimii ja kertoo yleisimmistä hyödyistä, jotka asiakkaamme ovat saaneet ratkaisusta. Tapaamisen aikana voit tietenkin esittää kysymyksiä ja kommentteja ratkaisuun liittyen.

Varaa tapaaminen kanssamme

varaa tapaaminen kanssamme
Jo 25+ vuoden kokemuksella

10.000+ asiakasta ympäri maailman luottaa palveluihimme

Palvelujamme käytetään jo 90 eri toimialalla. Siksi olemme kehittäneet ohjelmistoja, joita voi räätälöidä vastaamaan myös teidän organisaationne tarpeita. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin. Lue asiakkaidemme mietteitä