Kemikaalien riskinarviointi | Chemical Manager [che]
Kemikaalin riskinarviointiohjelmisto
OHJELMISTO KEMIKAALIEN RISKINARVIOINTIIN

Tee kemikaalien riskinarvioinnista helppoa

Työsuojelulainsäädäntö edellyttää, että työnantajat tuntevat työpaikan kemialliset vaaratekijät, arvioivat niiden aiheuttamat riskit kirjallisesti ja hallitsevat riskejä. Riskinarvioinnissa on eriteltävä toteutetut ehkäisevät toimenpiteet - EcoOnlinen Chemical Managerin avulla riskinarvioinnit tehdään helposti, tehokkaasti ja lain edellyttämällä tavalla.

Katso esittelyvideo >

Unilabs-AB-logo
“KTT:iden säännöllinen päivittäminen vaati paljon työtä ennen Chemical Managerin käyttöönottoa. Kemikaalien riskinarvioinnit oli meille suuri haaste.” 

Jeanette Norberg, Chemical Engineer, Unilabs AB
Improper-chemical-handling

Kemikaalien riskinarviointi on tärkeä, suunnitelmallinen prosessi

Kemiallisten riskien arvioinnin tavoitteena on arvioida työpaikan vaarallisten kemikaalien aiheuttamat terveys-, palo- ja ympäristöriskit ja päättää tarvittavista riskinhallintatoimista, jotta riskien toteutuminen voidaan estää. 

Taking-complexity-out-of-compliance

Noudata vaatimuksia ja tee kemikaalien riskinarvioinnit oikein

Hyödynnä käyttöturvallisuustiedotteista saatavaa tietoa kemikaalien vaaroista ja ominaisuuksista ja unohda loputon paperityö. Valmiiksi täytetyt tiedot helpottavat dokumentaatiota ja versiohallintaa yhdistäen ne saumattomaksi kokonaisuudeksi. Järjestelmällisellä asenteella kemikaaliturvallisuutta voidaan kehittää nykyaikaisen ennakoivan turvallisuuskulttuurin tasolle.

Kemikaalien riskienarviointiohjelmisto

Kemikaaliturvallisuus on jokaisen työntekijän asia

Hallitse kemikaalien käyttöön liittyviä riskejä ja mahdollista korrektit ja vaatimuksia noudattavat kemikaalikohtaiset riskinarvioinnit. Poista turhaa paperityötä esitäytetyillä lomakkeilla, jotka poimivat tärkeimmät tiedot suoraan käyttöturvallisuustiedotteesta. 

Suunnittele ja osoita mahdolliset toimenpiteet, ja seuraa niiden toteutumista järjestelmässä. Helpon asiakirjahallinnan ansiosta työntekijät ja vierailijat saavat lukulinkin tärkeisiin tietoihin yhdellä QR-koodin skannauksella tai linkkiä klikkaamalla.

COSHH-chemical-safety-responsibility
  • Julkaise uusimmat kemikaaliriskien arvioinnit ja arkistoi vanhat versionumeroiden ja päivämäärien päivittyessä samanaikaisesti.
  • Tehdyt riskinarvioinnit saadaan jaattua QR-koodeilla ja lukulinkeillä ja ladattua nopeasti PDF-tiedostona.
  • Hyödynnä valmiita tai luo omat riskimatriisit kemikaalien riskitasojen arviointia varten
  • Ennalta määritellyt kentät tekevät tiedon lisäämisestä nopeaa ja helppoa.
  • Pääkäyttäjät voivat tarkastella lokitietoja kaikista arvioinneista.
🛠️ Askel askeleelta

Näin pääset alkuun

1
Step1_Chemical_EcoOnline
1
2
Step2_Chemical_EcoOnline
2
3
Step3_Chemical_EcoOnline
3

Jaa riskinarviointeja työntekijöille ja vierailijoille napin painalluksella

risk-management
Kemikaalikohtaisten riskien hallinta

Tehosta kemikaalien käyttöön liittyvien riskien hallintaa.

risk-mapping
Kemiallisten riskien kartoitus

Kartoita automaattisesti eri vaararyhmät ja tarvittavat toimenpiteet.

builder
OHJATUT RISKINARVIOINNIT

Vaiheittainen, ohjattu prosessi kartoituksesta täydelliseen arviointiin.

Saint-Gobain-PAM-logo

"Loistava työkalu kemikaalien riskinarviointeihin."  

 

Matthew H, Regional EHS Partner, Saint-Gobain PAM

 

Vie organisaatiosi kemikaaliturvallisuus uudelle tasolle

Varaa esittely työkalustamme kemiallisten riskien arviointiin

Asiantuntijamme näyttää miten työkalu toimii ja kertoo yleisimmistä hyödyistä, jotka asiakkaamme ovat saaneet ratkaisusta. Tapaamisen aikana voit tietenkin esittää kysymyksiä ja kommentteja ratkaisuun liittyen.

Täytä lomake ja varaa tapaaminen >

Varaa tapaaminen ja tutustu ohjelmistoomme kemikaalien riskinarviointiin

Jukka-Laihosola1000-1
Jo 25+ vuoden kokemuksella

10.000+ asiakasta ympäri maailman luottaa palveluihimme

Palvelujamme käytetään jo 90 eri toimialalla. Siksi olemme kehittäneet ohjelmistoja, joita voi räätälöidä vastaamaan myös teidän organisaationne tarpeita. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin. Lue asiakkaidemme mietteitä