Maksuttomat työ- ja kemikaaliturvallisuuden oppaat | EcoOnline

Maksuttomat oppaat

Lataa tästä maksuttomat oppaat turvallisuustyösi tueksi:

Työturvallisuusoppaat

Kemikaaliturvallisuusoppaat

ESG- ja vastuullisuusoppaat

Työturvallisuusoppaat

 

Turvallinen yksintyöskentely yrityksessä
Turvallinen yksintyöskentely yrityksessä

Tästä oppaasta saat käytännön neuvoja turvallisen yksintyöskentelyn järjestämiseen organisaatiossa.

Kestävän liiketoiminnan ja työturvallisuuden turvaaminen digitaalisilla palveluilla
10 suosituinta työturvallisuusmittaria

Tähän oppaaseen listasimme 10 suosituinta työturvallisuusmittaria, joiden avulla saadaan turvallisuuskulttuuri seuraavalle tasolle.

Työturvallisuushankkeen esittäminen johtoryhmälle
Työturvallisuushankkeen esittäminen johtoryhmälle

Tästä oppaasta saat käytännön neuvoja työturvallisuushankkeen esittämiseen johtoryhmälle.

FI_Book Covers - Työn riskien arviointi-1
Työn riskien arvioinnin perusteet

Tästä oppaasta saat käytännön neuvoja onnistuneen riskien arvioinnin tekemiseen.

FI_Book Covers_työsuojelu-smaller
Työsuojelun toimintaohjelma - neuvova esimerkki

Esimerkki työsuojelun toimintaohjelmasta - asiakirja, joka on oltava lähes jokaisessa työpaikassa Suomessa.

Miten saat johdon investoimaan työturvallisuuteen
Miten saat yritysjohdon investoimaan työturvallisuuteen?

Tästä oppaasta saat käytännön neuvoja, miten saat johdon mukaan erilaisiin työturvallisuushankkeisiin.

Miten laadit ensiluokkaisen koulutusohjelman työpaikallesi?
Miten laadit ensiluokkaisen koulutusohjelman työpaikallesi?

Opas neljästä vaiheesta, joiden avulla luot ensiluokkaisen koulutusohjelman organisaatiossasi.

FI_Book-Covers_ABCD
Työturvallisuusjohtamisen ABCD

Opas työturvallisuusjohtamisen eri osa-alueista ja vastuista, jotka helpottavat työtäsi turvallisen työpaikan luomisessa ja tavoitteiden toteutumisessa.

FI_Book-Covers_Elmeri
Elmeri Industry

Elmeri Industry-menetelmän lomake teollisuuden työympäristön monitorointiin ja laaduntarkkailuun.

FI_Book-Covers_E-oppimista
Miksi ja miten hyödyntää e-oppimista työturvallisuuden kehittämisessä

Opas siitä, kuinka hyödyntää verkkokoulutusta ja e-oppimateriaaleja työturvallisuuden kehittämisessä.

FI_Book-Covers_Inhimillnen
Inhimillinen turvallisuustekijä

Opas keinoista, kuinka ottaa ihminen huomioon työturvallisuuden johtamisessa ja kuinka herättää turvallisuustietoisuutta yrityksessä.

FI_Book-Covers_8-Askelta
8 askelta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen Opas 8 askeleesta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen työpaikoilla ja ryhmän mukaan saamiseksi.
FI_Book-Covers_Fyysinen
Fyysinen kuormitus riskitekijänä

Opas tyypillisimmistä fyysisistä kuormitustekijöistä ja työnantajan keinoista kuormituksen välttämiseksi.

FI_Book-Covers_PPE
Henkilönsuojaimet

Opas työntekijän henkilönsuojaimista - välineistä ja varusteista, jotka suojaavat työntekijää tapaturmilta ja sairastumisen vaaralta työssä.

FI_Book-Covers_Psykososiaalinen
Psykososiaalinen työturvallisuus

Opas, joka sisältää esimerkit mm. psykkisistä häiriöistä työelämässä ja psykososiaalisen turvallisuuden hallintakeinot.

FI_Book-Covers_covid
COVID-19: KUINKA HALLITA RISKIT ORGANISAATIOSSASI

Opas siitä, siitä, mitä ottaa huomioon lähdettäessä arvioimaan riskejä koronaviruksen varalta.

FI_Book-Covers_Tyosuojelupaallikon-ABC
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN ABC Opas uudelle työsuojelupäällikölle, jonka avulla pääset alkuun työsuojelun ja työturvallisuuden parissa.
FI_Book-Covers_20_vinkkia_toimistotyohon
20 vinkkiä turvalliseen toimistotyöhön Opas siitä, kuinka välttää työtapaturmia ja fyysisten rasitusten riskit toimihenkilötyössä.
FI_Book-Covers_5-Helppoa-Askelta
5 Helppoa askelta digitaalisiin turvallisuushavaintoihin

Opas 5 helposta askeleesta digitaalisiin turvallisuushavaintoihin, jonka avulla organisaation turvallisuusviestintää saa helpotettua.

FI_Book-Covers_Kuinka-Taytat-
Kuinka täytät työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset

Opas siitä, kuinka täytät työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset organisaatiossasi ja noudatat lakeja ja säädöksiä.

FI_Book-Covers_7_askelta_kohti_turvallista_kulttuuria
7 askelta kohti turvallista kulttuuria Opas siitä, miten saada johto ja esimiehet viemään organisaatiota kohti turvallista kulttuuria.

Kemikaaliturvallisuusoppaat

 

wnKux$$ojTa-1
33 kysymystä ja vastausta käyttöturvallisuustiedotteesta

33 yleisintä kysymystä käyttöturvallisuustiedotteista ja kemikaaliasiantuntijoiden vastaukset niihin.

FI_Book_Cover_Pilvipohjaiseen Ohjelmistoon Kemikaalien Hallintaan Siirtyminen
Pilvipohjaiseen kemikaalihallintaohjelmistoon siirtyminen: Mitä, miksi, milloin

Opas siitä, mitä kemikaalien hallintaohjelmistolla oikeasti tehdään, mitä tieteellisiä tutkimuksia siitä on ja mitä hyötyjä siitä saa.

FI_Book_Covers_6_velvollisuutta_w
6 velvollisuutta jotka liittyvät vaarallisten kemikaalien hallintaan työpaikalla

Opas siitä, mitä velvollisuuksia liittyy vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja hallintaan työpaikalla.

FI_Book-Covers_CM_kemikaaliluettelo
Kemikaaliluettelo

Helppokäyttöinen kemikaaliluettelo, jonka avulla pääset alkuun kemikaalien hallinnassa ja noudatat lainsäädäntöä.

FI_Book-Covers_Kemikaalien_riskinarviointi
Kemikaalien riskinarviointi 5 askeleella

Opas kemikaalien riskinarvioinnin 5 askeleesta, jolla pääsette helposti alkuun tärkeässä turvallisuustyössä.

FI_Book-Covers_clp
CLP-merkinnät

Juliste eri CLP-merkinnöistä, jotka kemikaalien valmistajien, maahantuojien, esineiden tuottajien, jatkokäyttäjien ja jakelijoiden tulee huomioida.

FI_Book-Covers_Kayttoturvallisuustiedote
Käyttöturvallisuustiedotteen 7 tärkeintä kohtaa Opas käyttöturvallisuustiedotteen 7 tärkeimmästä kohdasta - selitettynä, miksi juuri ne ovat tärkeimmät kohdat.
FI_Book-Covers_Kemikaalien-Myynti-Verkkokaupassa
Kemikaalien myynti verkkokaupassa

Opas siitä, mitä sinun tulee huomioida myydessäsi terveydelle vaarallisia kemikaaleja verkkokaupassa.

FI_Book-Covers_10_vaarallista_kemikaalia
10 TERVEYDELLE VAARALLISTA KEMIKAALIA

Opas 10 terveydelle vaarallisesta kemikaalista, jotka ovat vaaraksi terveydellesi ja kuinka niiltä tulee suojautua.

FI_Book-Covers_Korvaaminen
Kemikaalien korvaaminen 5+1 askeleella

Opas terveydelle vaarallisten kemikaalien korvaamiseen vähemmän vaarallisilla vaihtoehdoilla.

FI_Book-Covers_Altistumisskenaario
Altistumisskenaario

Opas siitä,, mitä tehdä kun vastaanotat käyttöturvallisuustiedotteen, johon on liitetty altistumisskenaario.

FI_Book-Covers_Kayttoturvallisuutiedotteiden
Käyttöturvallisuus-tiedotteen hallinta kumi- ja muoviteollisuudessa Opas siitä, kuinka parantaa kemikaaliturvallisuuden hallintaa ja kulttuuria kohti kemikaalien turvallisempaa käyttöä toimialalla.

ESG:n ja kestävän kehityksen oppaat

 

ESG-Käytännössä-LP
ESG käytännössä

Oppaan avulla saat hyvän yleisymmärryksen ESG:stä etenkin organisaation näkökulmasta.

Yrityksen päästöraportointi
Yrityksen päästöraportointi: Näin pidät sidosryhmät tyytyväisinä ja päästöt pienempinä

Luettuasi tämän oppaan tiedät kaiken olennaisen yrityksen päästöraportoinnista.