Norjalainen kunta näyttää muille tietä kemikaaliturvallisuudessa

Norjalainen kunta näyttää muille tietä kemikaaliturvallisuudessa

Julkaistu helmikuuta 18, 2022

Lukuaika 2 min

Kemikaaliturvallisuuden edelläkävijä sijaitsee muutaman tunnin ajomatkan päässä Oslosta. Porsgrunnin kuntayhtymä edustaa yhtä Norjan suurimmista teollisuusalueista.
Osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, kunta on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on kemikaalien määrän vähentäminen 10 prosentilla. Hanke on osa ilmastobudjettia ja kunnan toimintasuunnitelmaa.

Porsgrunnin kunnan henkilöstön ja asukkaiden turvallinen arki edellyttää, että kemikaaleja käsitellään ja käytetään turvallisesti. Kemikaalit voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle ja turvallisuudelle ja lisäksi jotkut saattavat aiheuttaa merkittäviä CO2-päästöjä. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tuoreen raportin mukaan kemianteollisuus käyttää eniten energiaa maailmassa.

“Joku saattaa ajatella, etteivät kemikaalit kuulu ilmastobudjettiin. Meidän mielestämme päästöjä on vähennettävä kaikilla mahdollisilla sektorilla, jotta visiomme 'vihreämmästä” Porsgrunnista toteutuisi. Karsimalla kunnan käyttämien kemikaalien määrää pyrimme vähentämään päästöjämme", sanoo Porsgrunnin kunnan ilmastokoordinaattori Yngvil Holt.

YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteista pyritään raportoimaan 11

Kunnassa on tehty strategista työtä, jonka tavoitteena on vähentää niin vaarallisten kemikaalien määrää, niistä aiheutuvia riskejä kuin kemikaaleille altistumista. Tulokset ovat monien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia. Kaksi tavoitteista liittyy Holtin mukaan suoraan kemikaaleihin, mutta vaikutukset ulottuvat paljon pitemmälle.

“Kemikaaleilla on suuri vaikutus elämään maalla ja vedessä. Tärkeintä on kemikaalien vastuullinen käyttö ja tuotanto, mikä edistää myös teollisten innovaatioiden syntyä. Työ ilmastobudjetin parissa on osoittanut, että onnistumisemme riippuu kokonaan kyvystämme tehdä poikittaista yhteistyötä kunnan eri toimintojen ja osastojen kanssa. Meidän on myös saatava teollisuus ja elinkeinoelämä mukaan ilmastotyöhön aina kun mahdollista. Siksi myös YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 17 ”yhteistyö ja kumppanuus” on tärkeä osa työtämme, Holt sanoo.

Ympäristö, politiikka ja talous saman sateenvarjon alla
Ilmastobudjetti on kunnassa ensimmäinen laatuaan. Siitä tulee osa kunnan toimintaohjelmaa ja siten myös osa kunnan tärkeintä ohjausbudjettia.

“Jotta voimme onnistua yhtenä Norjan suurimmista teollisuuskunnista, on tärkeä ankkuroida ilmastotyö niin korkeimmalle hallinnolliselle kuin poliittiselle tasolle kunnanjohtoon ja kaupunginvaltuustoon. Olen onneksi saanut paljon tukea sekä hallinnolta että poliitikoilta. Kaikki pitävät tärkeänä vahvistaa ilmastotyötä kunnan tavoitteiden saavuttamiseksi", Holt kertoo.

Toimintaohjelmaan sisältyvien ilmastotavoitteiden lisäksi kunnalla on useita osatavoitteita, jotka näkyvät jokaisessa toimintasuunnitelmassa. Osatavoitteita ovat muun muassa riskinarviointien tekeminen ja vaarallisten kemikaalien vähentäminen tai korvaaminen muilla kemikaaleilla. Kunnassa on 44 toimintoa ja yli 100 osastoa, ja siksi erilaisten kemikaalien tarve on valtava.

Kemikaaleja käytetään niin koulutuksessa, terveydenhuollossa, vesi- ja viemärilaitoksessa, rakennusten ja koneiden kunnossapidossa kuin siivouksessa. Kunta selvittää parhaillaan tuhansien tuotteiden kemikaalisisältöä ja arvioi niiden riskit. Kaikki kunnassa käytetyt kemikaalit kirjataan niin kutsuttuun kemikaalirekisteriin.

"Henkilöstö on ollut todella innostunut tästä työstä, vaikka se tarkoittaa työmäärän lisääntymistä väliaikaisesti. Kaikki ovat hyvin motivoituneita antamaan oman panoksensa tähän työhön, joka edistää niin ihmisten kuin ympäristön hyvinvointia. Lyhyessä ajassa hyvin monien työntekijöiden suhtautuminen on muuttunut täysin. Ihmisissä on herännyt uudenlaista tietoisuutta, joka on saanut heidät jopa pohtimaan kotona käytettävien kemikaalien vaikutuksia", sanoo Tove Sørensen, Porsgrunnin kunnan HR-konsultti.

Kemikaalien kartoituksessa, riskinarvioinnissa ja raportoinnissa Porsgrunnin kunta käyttää EcoOnlinen digitaalista ratkaisua. Konkreettiset tavoitteet ovat avainasemassa työssä onnistumisessa. Sørensen jatkaa:

“Tavoitteet ovat työntekijöitä motivoiva voimavara. Mitä enemmän kartoitustyötä ja kemikaalien riskien arviointia tehdään, sitä helpompaa on saada aikaan tuloksia ja saavuttaa asettamamme ilmastotavoitteet.”

Tutustu ohjelmistoomme työturvallisuuden johtamiseen - katso maksuton demo

 


Kirjoittaja Mats Liljeström

Mats toimii EcoOnline Suomen markkinointipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä ja palaa halusta luoda selkeää ja helppolukuista työturvallisuussisältöä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Matsin artikkelit ovat EcoOnlinen asiantuntijoiden tarkistamia ja hyväksymiä.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että...

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...