CLP-asetuksen 12. tekninen mukautus julkaistu

CLP-asetuksen 12. tekninen mukautus julkaistu

Julkaistu huhtikuuta 26, 2019

Euroopan komissio julkaisi CLP-asetuksen 12. teknisen mukautuksen (asetus 2019/521) maaliskuun lopulla.

Mukautuksella pannaan EU:ssa toimeen YK:n maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS) kuudes ja seitsemäs tarkistettu versio.

CLP-asetuksen vaaraluokkiin ja -kategorioihin, luokituskriteereihin sekä vaara- ja turvalausekkeisiin tulee mukautuksen myötä useita muutoksia. Muutosasetuksella otetaan käyttöön uusi vaaraluokka flegmatoituja räjähteitä varten sekä uusi vaarakategoria, pyroforiset kaasut, vaaraluokassa syttyvät kaasut.

Muut muutokset koskevat muun muassa veden kanssa kosketuksiin joutuessaan syttyviä kaasuja kehittävien aineiden ja seosten sekä aerosolin muodossa olevien seosten luokittelua. Määritelmiä ja luokittelukriteerejä tarkennetaan myös seuraavissa vaaraluokissa: räjähteet, syttyvät kaasut, syttyvät nesteet, syttyvät kiinteät aineet, välitön myrkyllisyys, ihosyövyttävyys/ihoärsytys, vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, hengitysteiden ja ihon herkistyminen, sukusolujen perimää vaurioittava, syöpää aiheuttava, lisääntymiselle vaarallinen, elinkohtainen myrkyllisyys ja aspiraatiovaara.

Asetuksen soveltamisessa on siirtymäaikaa 17.10.2020 saakka.

 

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalvelut


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| REACH
EcoOnline lanseeraa uuden ohjelmiston kestävyysraportointiin

LONTOO, ISO-BRITANNIA – 5. maaliskuuta 2024 – EcoOnline, johtava ihmisiä ja planeettaa suojelevien SaaS-ohjelmistojen...

| REACH
EcoOnline Appoints New Leaders Across People, Revenue, and Marketing

Additions of SaaS industry veterans sets the company up for go-to-market acceleration and operational scale LONDON,...

| REACH
Ecometrica, Part of EcoOnline, Launches Free Sustainability Navigator Tool

Tool aims to take the complexity out of ESG legislative compliance LONDON, UNITED KINGDOM – October 26, 2023 – October...