EcoOnlinen Syyspäivässä korostui ihminen turvallisuuden tekijänä

EcoOnlinen Syyspäivässä korostui ihminen turvallisuuden tekijänä

Julkaistu lokakuuta 23, 2019

Lukuaika 2 min

EcoOnline Oy:n ensimmäinen työ- ja kemikaaliturvallisuuden teemapäivä pidettiin 3.10.2019 Helsingissä.

Päivän puheenvuoroissa korostui kirkkaasti ihminen työturvallisuuden tärkeimpänä tekijänä, vaikka toki tarvitaan myös hyviä menettelyitä ja järjestelmiä. Päivän mittaan esille nousi useita kertoja sekä työnantajaosapuolen vastuu ja konkreettinen sitoutuminen turvallisuustyöhön että työyhteisön ja yksilöiden kokonaisvaltainen omistautuminen turvallisuuskulttuurin elävänä pitämiselle.

Lisäksi erityisesti kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden painotettiin vaativan toimivaa yrityksen sisäistä kommunikaatiota. Kemikaalien osalta myös panostukset toimitusketjuviestinnän ja kohdennettujen viranomaisohjeistuksien kehittämiseen todettiin hedelmällisiksi.

Mitä päivän aikana opittiin?

 

Aamun aluksi sekä EcoOnlinen maajohtaja Kari Eilamo että Onninen Oy:n Teollisuus-segmentin johtaja Tarja Pursiainen-Vakkari painottivat hyvän turvallisuuskulttuurin olevan avain kestävään työturvallisuuteen niin henkilökohtaisella tasolla kuin liiketoiminnassa yleensä. Pursiainen-Vakkari näytti lisäksi, että teollisuuden perinteisiä turvallisuusmenettelyitä on mahdollista soveltaa onnistuneesti myös liikkuvampaan myyntityöhön.

Wihuri Oy:n Teknisen kaupan HSEQ-päällikkö Marko Sulasalmi jatkoi kertomalla Wihurin ”100% turvallisuus” -tavoitteesta ja kuinka he päätyivät hankkimaan EcoOnlinen digitaalisen turvallisuusjohtamisen järjestelmän tukemaan tavoitteen toteuttamista. Myös Sulasalmen mukaan työturvallisuus on osa hyvää, tuloksellista liiketoimintaa.

Yritysesimerkkien jälkeen aivotutkija ja professori Minna Huotilainen avasi syvemmin ihmisen aivojen roolia työturvallisuuden vahvimpana ja heikoimpana lenkkinä. Huomioimalla ihmisaivojen ja muistijärjestelmien erityispiirteet esimerkiksi suojelemalla työntekijöitä liioilta ärsykkeiltä voidaan ehkäistä uupumustiloja, mutta myös lisätä kykyä tehdä työtä tarkkaavaisesti ja turvalliseen suoritustapaan keskittyen.

Workshopeissa ideointia

 

Iltapäivän rinnakkaissessioissa puitiin, onko kemikaaliturvallisuuden hallinta kehittynyt kemikaalitiedon lisääntyessä, sekä EcoOnlinen Marko Vuorisen johdolla digitaalisten muutosprojektien hyviä käytäntöjä. Jälkimmäisessä workshopissa Vaisala Oyj:n Health and Safety Manager Mira Saksi esitteli Vaisalan turvallisuusperehdyksessä käytetyn verkkokoulutuksen toteutusta, oppeja ja hyvää vaikuttavuutta.

Petteri Mäkelä Euroopan kemikaalivirasto ECHA:sta aloitti kemikaaliturvallisuusosuuden kuvaamalla käyttöturvallisuustiedotteiden kehittämiseksi EU-tasolla tehtyä työtä ja jatkosuunnitelmia etenkin altistumisskenaarioiden muodon ja tunnistettujen heikkouksien parantamiseksi.

Mäkelä toi esille myös tarpeen edelleen nostaa sekä kemikaalien käyttäjien että toimittajien tietämystasoa, jotta tietoja kemikaalien turvallisesta käytöstä voitaisiin hyödyntää työpaikoilla paremmin.

Yara Suomi Oy:n Chemical Compliance Specialist Reetta Puska kertoi Yaran sisäisen vaatimustenmukaisuustyön haasteista ja miten tuotteiden ajantasaisen koostumustiedon saumaton kulku tuotannosta ja hankinnoista vaatimustenmukaisuusorganisaatiolle on ehdoton edellytys muun muassa asianmukaisten käyttöturvallisuustiedotteiden laatimiseksi.

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston Ylitarkastaja Satu Auno päätti osuuden kertomalla yleisesti kemiallisten tekijöiden viranomaisvalvonnasta ja valottamalla syyskuun tehovalvontakampanjan tuoreita tuloksia.

Vuoden 2018 tapaan etenkin kemiallisten tekijöiden riskinarvioinnissa havaittiin paljon puutteita, joiden syiksi työpaikat ilmoittivat useimmiten aukot tiedoissa ja osaamisessa. Ennen tarkastuksia lähetetty viranomaisohjeistus oli kuitenkin ilahduttavasti saanut työpaikat aktivoitumaan ja toteuttamaan toimenpiteitä jo ennen tarkastuksia. Sekä Mäkelä että Auno tunnustivat myös tarpeen sovittaa paremmin yhteen kemikaaleja koskevaa lainsäädäntöä ja työsuojelulainsäädäntöä.

Päivän päätteeksi tarkasteltiin työsuojelun tilaa ja tulevaisuutta

 

Päivän puheohjelman päätti Sosiaali- ja terveysministeriön entinen osastopäällikkö Leo Suomaa luomalla katsauksen työsuojelun tilaan ja tulevaisuuteen. Suomaan mukaan hajallaan eri tahoilla on monenlaista työsuojelullista tietoa, joka olisi syytä yhdistää työpaikkoja hyödyttävästi esimerkiksi sovellusten avulla, mihin myös EcoOnlinen tuotteet tähtäävät.

Vaikka Suomaan mukaan monet työelämämittarit, kuten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä, näyttävät heikoilta, kuolemaan johtaneilla tapaturmilla mitattuna työpaikoilla on jopa kymmenen kertaa turvallisempaa kuin vapaa-ajalla, mikä on pitkällisen työsuojeluyhteistyön tulosta. Myös Suomaa korosti työnantajan vastuuta ja yhteistoimintatahtoa ja muistutti ettei työpaikkojen turvallisuustyötä voi ulkoistaa viranomaisille.

 

Kiitämme puhujia ja osallistujia korkeatasoisista esityksistä ja ajatuksia herättävistä keskusteluista, oli ilo elää tämä tapahtuma kanssanne!

Me EcoOnlinella toivotamme myös kaikille työpaikoille turvallista talvea ja toivottavasti näemme seuraavassa teemapäivässämme!

Kiinnostuitko ratkaisuistamme tai asiantuntijapalveluistamme työ- ja kemikaaliturvallisuuden kehittämiseen?

 

Työ- ja kemikaaliturvallisuuden asiantuntijat ovat apunasi


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| REACH
EcoOnline lanseeraa uuden ohjelmiston kestävyysraportointiin

LONTOO, ISO-BRITANNIA – 5. maaliskuuta 2024 – EcoOnline, johtava ihmisiä ja planeettaa suojelevien SaaS-ohjelmistojen...

| REACH
EcoOnline Appoints New Leaders Across People, Revenue, and Marketing

Additions of SaaS industry veterans sets the company up for go-to-market acceleration and operational scale LONDON,...

| REACH
Ecometrica, Part of EcoOnline, Launches Free Sustainability Navigator Tool

Tool aims to take the complexity out of ESG legislative compliance LONDON, UNITED KINGDOM – October 26, 2023 – October...