Luvanvaraiseksi viisi uutta ainetta

Luvanvaraiseksi viisi uutta ainetta

Julkaistu toukokuuta 9, 2022

Lukuaika 1 min

Euroopan komissio on lisännyt viisi erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta luvanvaraisten aineiden luetteloon. Uudet aineet nostavat luvanvaraisten aineiden kokonaismäärän 59:än. Aineiden käytön lopetuspäivät ovat vuonna 2025 ja niille tulee hakea lupaa viimeistään 1.11.2023.

Uudet luvanvaraiset aineet ovat:
• tetraetyylilyijy (CAS 78-00-2)
• 4,4’-bis(dimetyyliamino)-4"-(metyyliamino)trityylialkoholi (CAS 561-41-1)
• 1,3,4-tiadiatsolidiini-2,5-ditionin, formaldehydin ja 4-heptyylifenolin, haarautuneen ja suoraketjuisen, reaktiotuotteet (RP-HP, ei tunnistenumeroita)
• 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dioktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatti (DOTE, CAS 15571-58-1)
• 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dioktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatin ja 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4-[[2-[(2-etyyliheksyyli)oksi]-2-oksoetyyli]tio]- 4-oktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatin reaktiomassa (DOTEn ja MOTEn reaktiomassa, ei tunnistenumeroita)

Aineista tetraetyylilyijy, DOTE ja DOTEn ja MOTEn reaktiomassa ovat vaarallisia lisääntymiselle, 4,4’-bis(dimetyyliamino)-4"-(metyyliamino)trityylialkoholi aiheuttaa syöpää ja RP-HP:lla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

Aineen lisääminen luvanvaraisten aineiden luetteloon aiheuttaa velvoitteita kyseisen aineen sekä sitä sisältävien seosten valmistajille, toimittajille ja käyttäjille. Aineita ei saa luovuttaa luvanvaraiseen käyttöön ilman maksullista lupaa. Lupahakemukset toimitetaan Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA). Myös luvanvaraista ainetta sisältävät seokset kuuluvat lupavaatimuksen piiriin. Lisäksi lupamenettelyä edeltävällä kandidaattilistalla olevien SVHC-aineiden käyttöön liittyy ilmoitus- ja tiedottamisvelvoitteita jo ennen kuin aineet ovat luvanvaraisia.

Aineen valmistajat, maahantuojat tai jatkokäyttäjät voivat hakea lupaa yksin tai yhdessä. Yrityksen ei tarvitse hakea omaa lupaa aineen käytölle, jos toimitusketjussa ylempänä olevalla on lupa kyseiselle käytölle. Ehtona on, että yritys noudattaa lupaehtoja ja ilmoittaa käytöstä ECHA:an. Lisäksi tietyt käytöt on vapautettu lupamenettelystä. Vapautettuja käyttöjä ovat esimerkiksi välituotteet sekä tieteellinen tutkimus ja kehitys.

EcoOnlinen sähköisellä Chemical Manager -kemikaalirekisterillä voitte helposti kartoittaa, sisältävätkö käyttämänne kemikaalit SVHC-aineita tai luvanvaraisia aineita.

Katso video: Chemical Manager esittelyssä >

 


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| REACH
EcoOnline lanseeraa uuden ohjelmiston kestävyysraportointiin

LONTOO, ISO-BRITANNIA – 5. maaliskuuta 2024 – EcoOnline, johtava ihmisiä ja planeettaa suojelevien SaaS-ohjelmistojen...

| REACH
EcoOnline Appoints New Leaders Across People, Revenue, and Marketing

Additions of SaaS industry veterans sets the company up for go-to-market acceleration and operational scale LONDON,...

| REACH
Ecometrica, Part of EcoOnline, Launches Free Sustainability Navigator Tool

Tool aims to take the complexity out of ESG legislative compliance LONDON, UNITED KINGDOM – October 26, 2023 – October...