Case Study - Porsgrunn Municipality
Porsgrunn
Case Study

Porsgrunn Kommune

Les om hvordan en norsk lokalmyndighet sparte 500 000 NOK og kuttet klimagassutslipp med 40 tonn på bare seks måneder.

Om Porsgrunn Kommune

Porsgrunn ligger i en av Norges største industriregioner og har cirka 2 700 ansatte og 37 000 innbyggere.

Som støtte til kommunens klimaprosjekt ble digitale løsninger levert av EcoOnline brukt for å overvåke, rapportere og vurdere risikoen for kjemikalier.

Norsk lokalmyndighet leder an i reduksjon av kjemikalier

I begynnelsen av 2022 presenterte Porsgrunn kommune, en lokal myndighet i Sør-Norge, sin første klimabudsjett for å bidra til å redusere klimagasser. Resultatene var bemerkelsesverdige.

Etter seks måneder hadde regionen allerede redusert bruken av over 1 000 kjemiske produkter og spart betydelige 500 000 NOK (ca. 41 000 £).

Mange lokale myndigheter i Norge har etablert klimabudsjetter for å implementere tiltak som reduserer deres direkte og indirekte klimagassutslipp. Porsgrunn er den første som inkluderer reduksjon av kjemikalier som et konkret tiltak i sitt klimabudsjett.

Rose-Marie Christiansen, en rådgiver i Porsgrunn, sa: "Vi er stolte av å se at klimabudsjettet, som er en del av kommunens handlingsprogram for 2022-2025, allerede viser positive resultater. Som en kommune i landets største industriregion, ønsker vi å jobbe med bærekraft på alle nivåer og redusere vårt klimaavtrykk i alt vi gjør.

"I tillegg til de økonomiske og miljømessige gevinstene, ser vi også verdien dette prosjektet har for helsen og trivselen til kommunens ansatte og innbyggere."

Sikker bruk og håndtering av kjemikalier

Nylige tall fra Arbeidstilsynet viser at over 200 nordmenn får kreftdiagnoser hvert år fra eksponering for farlige kjemikalier på arbeidsplassen. Forskning viser også at 20% av alle lungekrefttilfeller og 10-15% av alle astmatilfeller hos voksne skyldes yrkesrelatert eksponering for farlige stoffer.

Ansatte i Porsgrunn har fått en bedre forståelse av påvirkningen hverdagsprodukter kan ha på helsen. Christiansen sa: "De fleste forbinder kjemikalier med reagensrør på laboratorier. Men når de lærer at hverdagsprodukter som vaskemidler, lim og maling er kjemikalier, er det lettere å forstå at dette er viktig for alle."

“I en kommune er mange yrker representert, fra undervisning til rengjøringsarbeid. Derfor tror vi at vår erfaring er noe som alle selskaper som håndterer kjemikalier kan dra nytte av.”

 

Tove Sørensen, Porsgrunn HR advisor

Utfordringen

Overgå forventningene

Ved starten av prosjektet hadde Porsgrunn 4000 registrerte kjemikalier fordelt på 44 bedrifter og 119 avdelinger innen helse, miljø og byutvikling, utdanning og administrasjon. Kommunens handlingsprogram hadde som mål å redusere 10% av kjemikaliene innen 2023. Utrolig nok hadde de allerede etter seks måneder overgått dette målet og nådd 16%.

Porsgrunns HR-rådgiver, Tove Sørensen, som er ansvarlig for å lede og implementere prosjektet, sa: "Noen trodde sannsynligvis at å inkludere reduksjon av kjemikalier i klimabudsjettet ville ha liten innvirkning. Men det faktum at vi fikk godkjennelse for dette prosjektet, har betydd mye for de ansatte. Når jeg snakker med ulike bedrifter, føler de at de bidrar til å gjøre en forskjell som påvirker helse og miljø."

Sikrere arbeidsplasser

Mange av regionens ansatte er direkte involvert i prosjektet gjennom opplæring og praktisk implementering. Ewalina Pracon jobber som assistent og sikkerhetsrepresentant i en barnehage, og hun sa: "For meg er det viktigste med dette prosjektet å kunne redde miljøet og skape et tryggere miljø for ansatte og barn."

Økt bevissthet om risikoen knyttet til kjemikaliebruk har ført til EHS-forbedringer (environment, health, safety) i hele regionen. Det har fremmet sikrere alternativer og metoder, for eksempel å erstatte kjemiske produkter med mikrofiberkluter og vann. En betydelig mengde arbeidsplasser hadde ubrukte kjemiske produkter på grunn av utilstrekkelige innkjøpsprosedyrer.

Elisabeth Bjørsrud, sykepleier i kommunens ambulante tjeneste, sa: "Med færre produkter har det vært mindre å tenke på og bekymre seg for. Dette er ikke bare positivt for vårt arbeidsmiljø, men for alle de vi hjelper i deres hjem."

Brannmenn i regionen har også dratt nytte av prosjektet. Til tross for deres økte arbeidsplassrisiko for farlige kjemiske eksponeringer knyttet til giftig røyk, tror EHS-rådgiver for Grenland brann og redning, Silje Fehn, at prosjektet har ført til positive effekter for brannmenn utover kjemisk sikkerhet.

Fehn sa: "Det viktigste med dette prosjektet har vært å fokusere på helse og sikkerhet for alle mannskap. Vi har også hatt stor nytte av å samordne rutiner for risikovurderinger og innkjøp på tvers av de ulike brannstasjonene i kommunen."

Måling av påvirkningen

Prosjektet måtte produsere konkrete resultater. Porsgrunn samarbeidet med EcoOnline for å hjelpe til med å beregne påvirkningen.

"Sett fra et globalt perspektiv er kjemisk industri en av de mest energikrevende industriene i verden. Det er viktig å huske at alt er sammenkoblet. For oss handler det om betydningen av at "alle bekker små" for eksempel at våre tiltak også har positive konsekvenser ved å redusere det negative fotavtrykket gjennom hele verdikjeden. Det hjelper ikke om vi lever et fint, grønt liv her, men forurenser et annet sted på planeten," sa Yngvil Holt, klimakoordinator i Porsgrunn kommune.

EcoOnlines globale leder for bærekraft, Helene Brodersen la til: "For å kvantifisere det reduserte antall kjemikalier og forstå det økonomisk og miljømessig med kroner og klimafotavtrykk, har vi brukt en metode utviklet av det amerikanske Environmental Protection Agency (EPA). Formelen brukes i dag av mange regjeringsorganer, selskaper og ideelle organisasjoner for å beregne karbonfotavtrykk og miljøutfordringer. For å sikre troverdighet og ta hensyn til mulige feilmarginer, bruker vi faktoren med lavest verdi når vi beregner, ansvarlig for bærekraft i EcoOnline."

Neste skritt

Kommunen ser nå på muligheter for å generere mer betydelige resultater.

"I en kommune er mange yrker representert, fra undervisning til rengjøring. Derfor tror vi at vår erfaring er noe som alle selskaper som håndterer kjemikalier kan dra nytte av," sa Sørensen.

"Neste skritt er å undersøke mulighetene for å bruke prinsippene i sirkulær økonomi bedre for å utnytte reservene av kjemikalier på tvers av virksomheter. Litt som Gumtree for kjemikalier," sa Christiansen.

Porsgrunn ønsker å dele sine erfaringer slik at andre lokale myndigheter over hele verden kan oppnå effektive resultater raskt og uten høye kostnader for implementering.

Get your questions answered

Skip the guesswork. Your journey towards a safer workplace starts with a chat.

When you speak with one of our in-house experts, you’ll discover the exact modules that will help streamline your organisation’s current Chemical Safety processes. Save time and grow a positive safety culture with the help of intuitive software.

Let's talk ✔
Image

Hannah Daly

Account Manager, EcoOnline Ireland

25+ Years of experience

Trusted by 10,000+ customers worldwide

With the knowledge from 90 different industries we have developed our platform to make sure it tailors to your needs.
Don't take our word for it.

Read what they have to say