Är du redo? Förändringar i säkerhetsdatablad

Är du redo? Förändringar i säkerhetsdatablad

Published 10 oktober, 2022

1 minute read

Från och med 1 januari 2023 skedde fem viktiga förändringar och den här artikeln guidar dig rätt, så du vet vilka avsnitt i ett säkerhetsdatablad som berörs. Alla nuvarande säkerhetsdatablad behöver med andra ord ses över.

5 viktiga förändringar av säkerhetsdatablad

Den 1 januari 2021 ändrades bilaga II till REACH, som beskriver kraven för sammanställning av
säkerhetsdatablad, genom förordning (EU) 2020/878. Denna förordning trädde i kraft den 1 januari
2021 men infördes med en övergångsperiod som avslutas sista december 2022.

Alla säkerhetsdatablad som tillhandahålls från 1 januari 2023 måste uppfylla de nya kraven för sammanställning av säkerhetsdatablad.

Uppdatera dig om lagstiftningen | On demand webbinarium >>

SE SDS New Year UK info

1. Ökade krav ställs på information om ingående ämnen i avsnitt 3:
-Sammansättning/information om beståndsdelar. Om tillgängligt, ska uppgifter om specifik koncentrationsgräns, multiplikationsfaktorer samt uppskattad akut toxicitet för anges för respektive ämne.

2. Nya och förtydligande krav gällande information som ska anges i avsnitt 9 - Fysikaliska
och kemiska egenskaper.

3. Information om eventuella hormonstörande egenskaper ska anges i avsnitt 11 och 12 –
Toxikologisk- respektive Ekologisk information.

4. Krav på att ge information om nanoformer av ämnen och hur dessa ska hanteras på ett säkert
sätt tillkommer.

5. UFI (Unique Formula Identifier) för blandningar (som tagits fram enligt CLP-förordningen) kan
anges i avsnitt 1.1 i säkerhetsdatabladet om det krävs.

SE Get ready for new year SDS

Ladda ner 5 viktiga förändringar >> (pdf-format)

 

SE Säkerhetsdatablad i mobilen QR-kod i Chemical Manager

 


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....