Kundreferens Sandviken Energi | EcoOnline

Sandviken Energi

Inom vår verksamhet har vi totalt nästan 500 olika kemikalier. Innan vi gick över till Ecoonline hade vi bristande ordning på våra säkerhetsdatablad och ute i de olika verksamheterna fanns en mängd olika kemikalier som inte användes och många var mycket gamla med felaktig märkning. Vi hade stora brister i uppdateringen i kemikaliesystemet och det berodde till stor del på att det upplevdes som onödigt krångligt att använda.

När vi bytte till EcoOnline system fick vi en nystart och gick igenom hela verksamheten och städade bort alla onödiga kemikalier. De kemikalier som vi registrerade i EcoOnlines system är det sortiment som vi använder idag. Vi bildade en kemikaliegrupp med en representant från respektive affärsområde som godkänner nya kemikalier innan de får användas i verksamheten. Samtliga kemikalier har vi riskbedömt och vi arbetar nu med att ta fram rätt skyddsutrustning med stöd av CAS-numren för de kemikalier som vi använder. Det känns tryggt att veta att vi har en bra struktur där det är lätt att hitta säkerhetsdatablad och information för de kemikalier som finns i verksamheten.

– Miljöingenjör, Johan Rune 

Johan Rune
Miljöingenjör
Tel: 026 – 24 19 28
www.sandvikenenergi.se

Få kontroll på dina kemikalier

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick.

Kontakta oss idag
Pal-900x900

Pål Dagenström

Senior Developer, EcoOnline