Kundreferens - Ekornes
Ekornes

Effektiv hantering av säkerhetsdatablad

EcoOnlines lösning för hantering av säkerhetsdatablad har hjälpt företaget Ekornes att uppfylla kraven, effektivisera sina processer och skydda de anställda.

Med 5 anläggningar i Norge och 1 i USA, Ekornes är den största möbeltillverkaren i regionen och erbjuder toppmoderna skandinaviska möbler. Ekornes grundades 1934 och har hjälpt till att inreda hem, hotell, kontorsbyggnader och till och med fartyg. Med ett team på
1 500 personer skapar Ekornes möbler från början till slut, inklusive tillverkning av träramar, svetsning av stål, tillverkning av skumplast, målning av delar och mycket mer för att få varje möbel att bli verklighet.
 

Vid tillverkning av möbler kan teammedlemmarna utsättas för farliga kemikalier på jobbet. Svein Kampenes, Quality & HSE Manager, berättade hur EcoOnlines lösning för hantering av säkerhetsdatablad har hjälpt organisationen att uppfylla kraven, effektivisera sina processer och skydda de anställda.  

"För att få en bättre överblick över kemikalier och upprätthålla efterlevnaden inom regionen bör du skaffa EcoOnline. Det har hjälpt oss att skydda våra team och fokusera på vår strategi för kemikaliesäkerhet.” - Svein Kampenes, Quality & HSE Manager 

 

940

kemiska produkter

7

platser

1

centraliserad plattform

 
Challenge-Casestudy-Hero Collage

Utmaningen

Det finns vissa regler som organisationer måste följa om de är belägna i Norden. Med ett pappersbaserat system på plats tyckte Svein och hans team att det var svårt att hålla jämna steg med alla regler och upprätthålla efterlevnaden kring lagar och förordningar. Med den här manuella metoden lagrades säkerhetsdatabladen i flera mappar runt om i organisationen, vilket gjorde det svårt att enkelt hitta rätt dokument och få tillgång till de senaste, uppdaterade bladen. Detta tog också tid från andra viktiga aktiviteter.   

Att ha information på olika ställen gjorde det mycket svårt att skydda de anställda. Säkerhetsdatablad innehåller information om möjliga faror som kan uppstå vid hantering och användning av specifika kemiska produkter, inklusive möjliga hälsorisker. Med dokument på olika ställen var det en utmaning att få fram den information som behövdes för att utveckla effektiva kemiska riskbedömningar och genomföra de kontroller som krävdes för att minska potentiella risker. 

"Alla våra processer var manuella, och våra säkerhetsdatablad fanns på olika ställen. Det tog tid att hitta det vi behövde eftersom vi hade 16 mappar med papperskopior att titta igenom. Det gjorde det svårt att enkelt komma åt informationen och hålla koll på uppdateringen av säkerhetsdatabladen." 

 

Svein Kampenes, Quality & HSE Manager, Ekornes

En pappersbaserad och manuell metod var inte en hållbar och effektiv för att hantera säkerhetsdatablad i en så stor verksamhet. Ekornes insåg utmaningen och började leta efter digitala alternativ.

Med en effektiv mjukvaraför hantering av säkerhetsdatablad (SDB/SDS) skulle Ekornes kunna effektivisera sina processer för hantering av SDB för att upprätthålla efterlevnad av regionens regler. EcoOnline kunde leverera på Ekornes behov och mer därtill!

Därför valde Ekornes EcoOnlines kemikaliehanteringssystem

"EcoOnline är ett företag med stor närvaro på den norska marknaden. Med sin omfattande SDS-databas kan du enkelt se vilka kemikalier som finns i Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) i Europa för att vidta nödvändiga åtgärder. EcoOnline gav oss också möjlighet att ha de mest uppdaterade säkerhetsdatabladen och ladda upp original säkerhetsdatablad från leverantörer i olika format." 

Se vår korta demovideo >

Pillar-SDS-Case study-three people with hard hats looking at screen

En tydlig bild av alla kemiska produkter på plats

Mjukvarulösningen implementerades snabbt och cirka 1 000 anställda använder den på Ekornes idag och får större insikt i alla de kemiska produkter de har på plats. Detta har åstadkommits med bättre SDB-hantering och funktionen med QR-kod. När anställda skannar QR-koderna som motsvarar den specifika kemikalien eller ämnet som finns på olika platser. Det handlar också om kemikalier som hällts över i mindre flaskor eller behållare som innehåller produkten, där informationen om produkten/kemikalien kan fås med en gång, direkt i mobilen.  

Pillar-SDS-Case Study-man in hard hat smiling at camera

Framgångsrik substitution av farliga ämnen

Detta har också hjälpt teammedlemmarna att utföra dagliga uppgifter och har gjort det möjligt för teamet att byta ut kemikalier som var potentiellt farliga. Det finns flera olika metoder för att kontrollera risker på arbetsplatsen, och substitution är den näst mest rekommenderade efter att man tar bort ämnet helt och hållet (eliminering). Denna process gjordes minst fem gånger av Ekornes team under ett år, för att skapa en säkrare miljö fri från farliga kemikalier 

Pillar-SDS-Case Study-man in hard hat looking at tablet

Implementering av lämpliga kontroller för att skydda anställda

Svein har också enkelt kunnat utveckla kemiska riskbedömningar och hantera exponeringar med hjälp av EcoOnline. Systemet hjälper till att effektivisera riskbedömningsprocessen eftersom det använder automatisering och smarta formulär för att skapa nya mallar eller anpassa de som redan finns i systemet.

På så sätt undviks manuella processer där Svein skulle behöva hitta säkerhetsdatabladet, läsa igenom det och fylla i  allt för hand.  När det gäller hantering av exponering finns en specifik modul i programvaran som gör det möjligt för teammedlemmar som Svein att digitalt hålla reda på all kemisk exponering som anställda har utsatts för när de arbetar med en viss kemisk produkt på plats.

Resultaten

I dag har Svein och hans team kunnat skapa en säkrare arbetsplats genom att effektivt hantera över 940 kemiska produkter på sju olika platser.

De kan också enkelt upprätthålla efterlevnad av regler med tillgång till EcoOnlines omfattande databas med säkerhetsdatablad som regelbundet uppdateras med de senaste versionerna. 
 

Förbättra din strategi för kemikaliehantering redan idag

"Med hjälp av EcoOnline har vi bättre kontroll över våra säkerhetsdatablad och vilken typ av kemikalier vi har. Detta gör riskbedömningar och substitutioner mycket enklare, vilket har hjälpt oss att förbättra säkerheten på Ekornes," nämnde Svein.

"Att distribuera säkerhetsdatablad till enskilda avdelningar har också blivit mycket enklare och mer effektivt, så alla har alltid tillgång till de senaste säkerhetsdatabladen och information om de kemikalier de använder och de faror man ska se upp för."
  

Vi är hedrade över att vara en del av Ekornes resa till att förbättra sin kemikaliesäkerhet.
Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att förbättra din hantering av säkerhetsdatablad? Läs mer om vår lösning idag.  

 

SE Säkerhetsdatablad i mobilen QR-kod i Chemical Manager