Würth | EcoOnline

Würth

Att hantera kemikalier ställer stora krav på ordning och reda för att i slutändan se till att skydda människa samt miljö. Vi på Würth Svenska AB ser detta som en självklarhet men också som en utmaning att på ett effektivt sätt upplysa anställda och kunder om säker hantering samt rätt dokumentation.

Publisher för producering och distribuering av rätt utgåva på våra säkerhetsdatablad.

Chemical Manager för säker användning av våra produkter i form av riskbedömningar och skyddsblad samt automatisk uppdatering av externa säkerhetsdatablad.

För att effektivisera hanteringen av vår kemikaliedokumentering sökte vi olika lösningar och fann att med Eco Publisher och Chemical Manager sparade vi tid både för oss och för våra kunder. På köpet fick vi en utmärkt kontroll av att följa gällande lagstiftning och kontrollera vilka produkter vi behöver fokusera på att förändra eller att byta ut för att möta alla krav. Vi kan enkelt se hela vår kemikalieförteckning och kan överskådligt ”ta tempen” på vårt kemikaliesortiment.

Würth berättar om kemikaliehantering

I filmen hör ni Würth tala om sitt arbete med EcoOnlines system.

Få kontroll på dina kemikalier

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick.

Kontakta oss idag
Pal-900x900

Pål Dagenström

Senior Develop, EcoOnline