Hur en norsk stad tar ledningen vid minskning av kemikalier och klimatpåverkan

Hur en norsk stad tar ledningen vid minskning av kemikalier och klimatpåverkan

Published 11 februari, 2022

2 minute read

Ledarna i Porsgrunns kommun, som representerar ett av Norges största industridistrikt, har som mål att minska sin kemikalieanvändning med 10 %, i linje med FN:s hållbarhetsmål. Projektet ingår nu i handlingsplanen för klimatbudgeten för 2022.

Säker användning och hantering av kemikalier är avgörande för en trygg vardag för både de anställda och invånarna i Porsgrunns kommun. Förutom att vara ett hot mot hälsa och miljö, står kemikalier för betydande utsläpp av CO2. Enligt en ny rapport publicerad av Europeiska miljöbyrån (EEA), står den kemiska industrin för den högsta energiförbrukningen i världen.

"Även om vissa kanske tror att kemikalier inte är relevanta i en klimatbudget, anser vi att vi måste minska vår kemikalieanvändning där det är möjligt för att lyckas med vår vision om ett "grönare Porsgrunn". Genom att göra detta hoppas vi bland annat kunna sänka våra indirekta utsläpp", konstaterar Yngvil Holt, klimatsamordnare på Porsgrunns kommun.

11 av FN:s 17 hållbarhetsmål kommer att rapporteras

Genom att arbeta strategiskt för att minska farliga kemikalier, risker och exponering kan kommunen rapportera om resultat som är kopplade till flera av FN:s hållbarhetsmål. Två av målen är direkt kopplade till kemikalier, men det är bara början, säger Holt och tillägger:

"Kemikalier har enorma konsekvenser för livet på land och i vatten. Nyckeln är att konsumera och producera på ett ansvarsfullt sätt, vilket också främjar innovation på området. Genom att arbeta med klimatbudgeten har det blivit tydligt att vi är helt beroende av samarbete över kommunens avdelningar och projekt, även för att hitta möjligheter att involvera industrier och företag - och voilà, på grund av detta blir även hållbarhetsmål nummer 17 relevant." Läs mer om FN:S hållbarhetsmål och ESG här >>

Miljö, politik och ekonomi under samma tak
 

Klimatbudgeten är den första i sitt slag i kommunen. Den kommer att ingå i handlingsplanen och bli en del av deras viktigaste budget.

"För att lyckas med det här projektet som en av Norges största industrikommuner är det viktigt att förankra klimatarbetet på högsta administrativa nivå (som kommunchef) men också på högsta politiska nivå. Jag får stort stöd från både förvaltningsorgan och politiker och alla är överens om vikten av att stärka klimatarbetet för att nå kommunens mål," konstaterar Holt.

Utöver de klimatmål som beskrivs i handlingsplanen har kommunen flera delmål som återspeglas i verksamhetsplanen. Ett av dessa är att genomföra riskbedömningar och att minska eller ersätta farliga kemikalier. Med 44 verksamheter och över 100 avdelningar är antalet produkter som används inom till exempel utbildning, hälsa och säkerhet, vatten och avlopp, underhåll av maskiner och sanitet enormt. Rengöringsprocessen är i full gång och tusentals produkter ska riskbedömas och föras in i ett register: kemikalieförteckningen.

"Jag har sett ett otroligt engagemang från de anställda, även om det här projektet har lett till en tillfälligt högre arbetsbelastning för vissa. Alla är mycket motiverade att göra sin del för en bättre hälsa och en renare miljö. Många anställdas attityder har förbättrats på mycket kort tid. Folk har blivit mer medvetna, vilket har lett till att en del till och med undersöker de kemikalier de använder hemma", säger Tove Sørensen, HR-rådgivare på Porsgrunns kommun.

För att stödja kommunens klimatprojekt används EcoOnlines digitala lösningar för att övervaka, rapportera och bedöma riskerna med kemikalier. Sørensen tillägger att det är viktigt att ha tydligt definierade KPI:er för att säkerställa framgång:

"Målen fungerar som en drivkraft och en otrolig motivationsfaktor att arbeta utifrån. Det och att veta att ju mer vi arbetar med övervakning och riskbedömning, desto lättare blir det att se resultat och nå de mål som vi har satt upp för oss."

New call-to-action


Författare Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Arbetsmiljö
Exponering för CMR-ämnen på arbetsplatsen: Detta  behöver du veta

Från och med den 5 april 2024 införs nya krav på registrering av exponering för reproduktionsstörande ämnen på...

| Arbetsmiljö
Ökade krav på ESG-rapportering

Enligt vår egen undersökning av 124 företag ser 50 % ESG-rapportering som en övning "i att boka av rutorna...