ISO 45001 | EcoOnline
Pillar 2 - SMS - ISO 45001 Software  - Hero
ISO 45001 PROGRAMVARA

Din resa mot ISO 45001-certifiering och en säkrare arbetsplats börjar här

Uppnå och bibehåll din ISO 45001-certifiering med EcoOnlines omfattande programvarulösning. 

  • Fokusera på nyckelbegrepp som medarbetarnas engagemang, planering och ledarskap. 
  • Bygg upp ett säkerhetsledningssystem som eliminerar faror och minskar risker. 

Se demovideo

United-Living-logo
 "Med EcoOnline har vi vänt det från en reaktiv dialog om incidenter till en proaktiv dialog där vi kan driva resultat genom positivt beteende."

Sean Luchmun, Group SHEQ Director, United Living
Pillar 2 - SMS - Software - Problem

Vill du skapa ett system som uppfyller kraven, men vill inte drunkna i dokumentation?

Incidentrapporter, revisioner, utbildningsdokumentation, riskbedömningar osv. är alla viktiga för ett robust säkerhetsledningssystem och ISO-certifieringsprocessen.  

De medför också stora mängder pappersarbete, vilket leder till att mer tid läggs på administration och mindre fokus på de grundläggande principerna i ISO 45001: att arbeta med att ständigt förbättra sin arbetsmiljö.

 

 

Pillar 2 - SMS - Software - Solution

Låt inte tungrodd administration hålla tillbaka din organisation.

Allra viktigast är att pappersarbetet innebär att tid tas från att kontrollera risker och förbättra säkerheten på arbetsplatsen. 

Ett system som undviker dubbelarbete är ett system som kan uppfylla kraven för certifiering och - vilket är avgörande - behålla själva certifieringen. 

Skapa ett ledningssystem för arbetssäkerhet som håller i längden

EcoOnlines mjukvara hjälper dig att uppfylla alla klausuler i ISO 45001, samtidigt som den gör det enklare att underhålla efter certifiering.

Vår lösning uppmuntrar aktivt medarbetarnas deltagande genom användarvänlig och tillgänglig programvara, ser till att ledningen vet hur efterlevnaden sköts och underlättar ständiga förbättringar.
 

Pillar 2 - SMS - Software -Software Solution
    • Riskbedömningar, incidentrapporter, observationer, utbildningshantering, revisioner och uppföljning kan skötas online, vilket minskar administration och pappersarbete - samtidigt som du uppfyller dina ISO 45001-planeringsmål. 
    • Visa på arbetstagarnas deltagande med vår undersökningsmodul, användarvänliga mobila app och särskilda utbildningskurser. En modul för visselblåsarfunktion finns också. 
    • Följ den kontinuerliga förbättringen med regelbunden revision och spåra KPI:er med branschledande analysverktyg. 🛠️ Steg för steg

Det är enkelt att komma igång

1
Step1_Health-Safety_EcoOnline
1
2
Step2_Health-Safety_EcoOnline
2
3
Step3_Health-Safety_EcoOnline
3

Viktiga egenskaper

audit-trail-documented
Registerhantering och dokumentation

All din säkerhetsdokumentation på en central plats.

reporting analytics
Rapportering och analys

Insikter i realtid till hands.

action tracking
CAPA kapacitet

Tilldela och spåra åtgärder enkelt med mjukvara för hantering av korrigerande åtgärder.

Library
Kursbibliotek

Omfattande bibliotek med ISO-relevanta kurser skapade av experter inom arbetsmiljö.

Task-based
Revisioner och checklistor

Konfigurera våra revisionsmallar för att uppfylla ISO-standarder för efterlevnad av kraven.

risk-severity
Omfattande riskbedömning

Identifiera, bedöma och prioritera era risker inom HMS.

John-Sisk-&-Son-logo
"Vi är mycket glada över att arbeta med en leverantör som kan leverera ett system för vår verksamhet som ger oss en aldrig tidigare skådad nivå av insikter.
Detta kommer att hjälpa oss att fatta rätt beslut och effektivt fokusera våra ansträngningar på att leverera noll incidenter och noll olyckor."

Wayne Metcalfe, Health & Safety Director, John Sisk & Son
BÖRJA DIN CERTIFIERINGSRESA

Se hur en modern och användarvänlig mjukvara kan stödja dina ISO 45001-mål

Behöver du insikter i hur rutiner och processer kan utvecklas? Hur kan du bygga ett ledningssystem för att nå certifiering?

Vi visar dig gärna hur du kan förbättra dels dina arbetsmiljöprocesser men även dokumentation kring processer och rutiner för att minska tid på administration.

Få svar på dina frågor

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Läs våra senaste artiklar

| Health & Safety
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....

| Health & Safety
Nytt från EU påverkar svenska företag

Nya direktiv och krav kommer frekvent från EU och det kan vara överväldigande för dig att hänga med. Har du koll på...

| Health & Safety
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...