Årsredovisning 2021: Exponentiell tillväxt och produktförbättringar

Årsredovisning 2021: Exponentiell tillväxt och produktförbättringar

Published 13 juli, 2022

1 minute read

2021 var ett år av betydande utveckling för EcoOnline genom expansion, investeringar, innovation, organisationsutveckling och finansiell positionering.

EcoOnlines mål att skydda människor och miljö har översatts till ett rekordår för årlig återkommande intäktstillväxt (ARR) både från nya kunder och befintliga, inneburit oöverträffade möjligheter till merförsäljning och ett imponerande utbud av förvärv. Driven av en solid operativ utveckling, framgångsrika investeringar och ökad medvind på marknaden ökade EcoOnline sin ARR med 37% under 2021 och nådde 434 miljoner NOK.

Här är en kort summering av 2021-års highlights

Dessa bidrar till stark tillväxt och skapandet av en grund för ytterligare expansion och utveckling:

  • Årliga återkommande intäkter (ARR) uppgick till 434 miljoner NOK
  • Organisationen förstärktes med mer än 150 anställda
  • Lansering av toppmodern branschagnostisk EHS-plattform inklusive 100 nya nyckelfunktioner och produkter
  • Börsintroduktion IPO Euronext Growth 24 mars 2021
  • 4 förvärv

Flera förändringar har skett under 2021: nytt utseende på varumärke, väsentlig uppgradering av plattformens användarvänlighet. Läs mer i den engelska pressreleasen här.

EcoOnlines hållbarhetsplan för 2025

Ett annat viktigt strategiskt steg för företaget var att etablera sina ESG-standarder och initiera en hållbarhetsplan för 2025 som innehåller interna operativa förändringar som säkerställer EcoOnlines ansvarsfulla verksamhet, som täcker teman från klimatåtgärder till mångfald. Men lika viktigt är att planen också fokuserar på hur EcoOnlines affärslösningar och tjänster i hög grad påverkar att skapa säkra, hälsosamma och hållbara arbetsplatser.

Under 2021 genomförde EcoOnlines kunder mer än 400 000 riskbedömningar och rapporterade 230 000 incidenter – ett bevis på att EcoOnlines hållbarhetsarbete går utöver ansvarsfull drift, styrning och efterlevnad genom att skapa medvetenhet, förebygga skador, rädda liv och undvika kostnader.

SaaS-lösningar inom HMS: EcoOnline bidrar till säkrare arbetsplatser

Idag loggar hundratusentals användare in på EcoOnlines mjukvarulösningar för att minska exponeringen från potentiella faror och risker på arbetsplatsen, förbättra miljöprestandan, uppfylla myndighetskrav och ta ansvar för att förebygga olyckor samt skapa en säkerhetskultur inom sin verksamhet.

EcoOnline Holding är en europeisk marknadsledare inom HMS-system (Hälsa, Miljö och Säkerhet) Software-as-a-Service (SaaS) som arbetar för att utveckla programvara som skapar säkrare och mer hållbara arbetsplatser samtidigt som efterlevnad och hållbarhet säkerställs.

EcoOnlines tjänster har funnits i mer än 20 år och har under 2021 tagit en ännu starkare position som möjliggörare för säkra arbetsplatser och hållbarhet för sina mer än 7 100 kunder och 517 anställda. EcoOnline har sitt huvudkontor i Norge och har verksamhet genom helägda dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och Irland samt verksamhet i USA och Tyskland.

Läs mer här (engelska)>>

Ta del av den engelska årsredovisningen här (PDF) >>


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.