EcoOnline tillkännager förvärv av Ecometrica, ledande aktör inom klimatdata och programvara för ESG

EcoOnline tillkännager förvärv av Ecometrica, ledande aktör inom klimatdata och programvara för ESG

Published 5 juli, 2023

2 minute read

LONDON, UNITED KINGDOM – July 5, 2023 - EcoOnline, en ledande leverantör av programvara för EHS* och ESG, meddelade idag att de har tecknat ett slutgiltigt avtal om att förvärva Ecometrica, en global ledare inom programvara för ESG och hållbarhet (sustainability). Detta strategiska förvärv ökar EcoOnlines närvaro på ESG-marknaden och förbättrar ytterligare företagets befintliga plattformskapacitet, vilket stärker dess position som marknadsledare för programvara för ESG i Europa, Storbritannien och Nordamerika.  

Tillsammans kommer EcoOnline och Ecometrica att leverera en bred ESG-lösning med stark kapacitet inom koldioxidredovisning, rapportering för ESG-ramverket, hantering av klimatrisker, efterlevnad av miljökrav och miljölagar, och mer, vilket gör det möjligt för företag och organisationer att systematiskt arbeta för att minska sitt miljöavtryck och följa befintliga och framtida regler och föreskrifter. 

Chris Joseph, styrelseordförande för EcoOnline säger, "Förvärvet av Ecometrica ger ett tillskott till våra övriga mjukvarulösningar inom företaget. Vi vet att data kring hälsa, miljö och säkerhet (HMS) spelar en avgörande roll rapportering av ESG, och många organisationer kämpar för närvarande för att få ihop en enhetlig strategi för att få in data kring ESG. Vårt mål är att erbjuda en helhetssyn på hur ESG kan hanteras och ge våra kunder omfattande lösningar för att hantera, rapportera och leverera hälsosammare, säkrare och mer ansvarsfulla affärer." 

Dr Richard Tipper MBE, styrelseordförande och medgrundare av Ecometrica säger, "Vi insåg omedelbart att EcoOnlines och Ecometricas produkter kompletterade varandra. Samgåendet kommer att ge både ett djup och en bredd av lösningar inom hälsa, säkerhet och ESG för att ge den bästa hållbarhetsrapporteringen till EcoOnline-produktsviten. Detta kommer vid en idealisk tidpunkt för de regler som kommer och är på plats i Nordamerika och Europa." 

Ecometrica är ett marknadsledande mjukvaruföretag inom hållbarhet som har erbjudit förstklassiga lösningar för klimatredovisning och rapportering sedan 2008, vilket gör det möjligt för företag att följa den senaste lagstiftningen. Ecometrica-plattformen byggdes från grunden av experter på området, som har levererat tusentals bedömningar och bidragit till dagens praxis för redovisning av växthusgaser till en robust och kritiskt viktig praxis. Företagets moduler täcker en rad mätvärden, inklusive utsläpp av växthusgaser, ESG, TCFD, avskogning och biologisk mångfald. Ecometricas plattform levererar robust, korrekt och transparent klimatredovisning och anses av många vara guldstandarden för rapportering. 

 David Metcalfe, VD för Verdantix säger: "Efterfrågan på ESG-rapportering och förbättrade arbetsprocesser kring detta ökar globalt. De globala kostnaderna för programvara för ESG-rapportering kommer att öka från 1,4 miljarder dollar 2023 till 4,3 miljarder dollar 2027. EcoOnlines förvärv av Ecometrica, understryker EcoOnlines engagemang för dessa viktiga trender och ökande köpkraft för sambandet mellan EHS och ESG." 

Att integrera Ecometrica med EcoOnlines existerande plattform för EHS och ESG kommer att ge alla typer av verksamheter en ökad förmåga att hantera och utnyttja data inom program för hållbarhet och miljö, arbetsmiljö, kris och säkerhet.Detta förvärv är ett viktigt steg i EcoOnlines resa för att bli en ledande global SaaS-leverantör dedikerad till uppdraget att skydda människor, djur och natur. 

 *EHS = HMS på svenska: hälsa, miljö och säkerhet 


Författare Raphaela Mandel

Global PR and Communications Manager at EcoOnline Global. Experienced PR and Communications Manager with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. With past experiences in fashion, sports, entertainment, and non-profit PR