EcoOnline stärker sin position med uppköp i Sverige

EcoOnline stärker sin position med uppköp i Sverige

Published 1 juli, 2019

2 minute read

EcoOnline köper Svenska Nordic Port och stärker därmed sin position som den ledande HSEQ-mjukvaruleverantören i Europa.


EcoOnline, den ledande Europeiska leverantören av molnbaserad programvara för kemikaliehantering och andra HMS-lösningar, köper det Göteborgsbaserade bolaget Nordic Port AB. Genom uppköpet så stärker EcoOnline sin position och sitt erbjudande inom kemikaliehantering samt utökar sitt erbjudande inom miljö- och kvalitetsstyrning, främst med fokus på kollektivtrafik samt fordonsflottor.

"Nordic Port har många lojala kunder i både Norge och Sverige och de har en lik vision, affärsmodell samt kultur som EcoOnline. Tillsammans kommer vi att kunna leverera ännu större värde till våra kunder", säger EcoOnlines VD, Göran Lindö.

EcoOnline växt kraftigt de senaste åren, både organiskt och genom ett antal uppköp. För att möta marknadens efterfrågan på mer heltäckande HMS- och kvalitetslösningar så lanserade EcoOnline Safety Manager tidigare i år.

"Genom uppköpet av Nordic Port kan EcoOnline, i tillägg till att stärka sin kemikaliehanteringslösning, nu erbjuda miljö- och kvalitetsstyrningssystem som löser fler av våra kunders utmaningar", säger Göran Lindö

Nordic Ports VD, Martin Johansson, ser fram emot att bli en del av Europas ledande programleverantör för hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet:

"Genom att bli en del av EcoOnline kan vi dela kunskap och erfarenheter med mer än 200 nya kollegor. Vi ser fram emot att ta med våra lösningar, kompetens och erfarenhet till EcoOnline och deras kundbas samtidigt som våra kunder får ta del av EcoOnlines kunnande och produkter. Tillsammans kan vi hjälpa till att skydda människor och miljön ännu bättre samt ytterligare accelerera vår tillväxt", säger Nordic Ports VD Martin Johansson.


Goren Martin-johanssonGöran Lindö 
VD EcoOnline Group
T: +47 452 00 660
M: goran.lindo@ecoonline.com

Martin Johansson
VD Nordic Port
T: +46 (0)704 73 99 28
M: martin.johansson@nordicport.se


EcoOnline är en ledande leverantör av molnbaserad programvara för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet, vilket bidrar till att aktiviteter knutet till hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet för företag och organisationer kan göras på ett användarvänligt och effektivt sätt. Företaget grundades 2000 och har 5800 kunder och över 200 anställda i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och Irland. EcoOnline upplever snabb tillväxt och ökad efterfrågan på sina tjänster på alla marknader.

Programvara för säker kemikaliehantering är kärnan i EcoOnlines produktportfölj, vilket möjliggör för producenter, återförsäljare och distributörer av kemikalier att koppla samman med dem som hanterar och använder kemikalierna i en gemensam databas. Databasen möjliggör delning av obligatorisk kemikaliedokumentation samt rekommenderade försiktighetsåtgärder.

Skyddar människor och miljö

Nordic Port grundades 1995 och har idag 23 anställda, alla lokaliserade i Göteborg. Bolaget är en av Sveriges ledande leverantörer och utvecklare av molnbaserad programvara inom HSEQ-området. Deras produkter hjälper företag och organisationer att upprätta och underhålla ledningssystem som gör det möjligt för kvalitet-, miljö- och säkerhetsfaktorer att bli en ännu starkare konkurrensfördel.

Nordic Port har huvudsakligen fokuserat på att betjäna kunder inom läkemedels-, medicinsk utrustning, offentliga myndigheter, sjukvård, kommuner och kollektivtrafik i Sverige och Norge.

Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Kemikaliesäkerhet
Knowit & EcoOnline ingår partnerskap för att effektivisera ESG-efterlevnad i Norden

Göteborg, Sverige, 18 juni 2024 – EcoOnline, en ledande leverantör av mjukvara för ESG, EHS och kemikaliesäkerhet, och...

| Kemikaliesäkerhet
EcoOnline lanserar systemstöd för CSRD-rapportering

LONDON, Storbritannien, 13 juni 2024 EcoOnline, en ledande mjukvaruleverantör för EHS, ESG och kemikaliesäkerhet,...