Nytt IT-stöd för kemikalieförteckning på ämnesnivå

Nytt IT-stöd för kemikalieförteckning på ämnesnivå

Published 2 februari, 2023

1 minute read

Vi lanserar en ny rapportmall, Kemikalieförteckning på ämnesnivå, inom ramen för Reports & Analytics, kopplat till mjukvaran för kemikaliehantering: Chemical Manager.

Det är en rapportmall som automatiskt hämtar information om produkternas klassificering, årlig förbrukning, de ingående ämnenas koncentration och klassificering, matchning mot restriktionslistor, exempelvis PRIO-listan. Detta är kopplat till kundens egen kemikalieförteckning i Chemical Manager.  

Utökad kemikalieförteckning på ämnesnivå är underlag som ca 6000 verksamheter i Sverige behöver lämna in senast 31 mars i samband med miljörapporten. Det berör främst tillståndspliktiga verksamheter. 

- Vi arbetar ständigt med att uppdatera vårt digitala verktyg för kemikaliehantering och HMS-arbete. Att få ut kemikalieförteckning på ämnesnivå utifrån sitt eget kemikalieregister i vårt system har varit efterfrågat. Med denna rapportmall är det enkelt att exportera till Excel.
- Det kommer att underlätta för många verksamheter, inte bara som en del i arbetet kring miljörapporten utan också vid andra tillfällen, exempelvis vid utfasning av farliga kemikalier och vid tillsyn, säger Sandra Sköld, marknadschef på EcoOnline.


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Kemikaliesäkerhet
Knowit & EcoOnline ingår partnerskap för att effektivisera ESG-efterlevnad i Norden

Göteborg, Sverige, 18 juni 2024 – EcoOnline, en ledande leverantör av mjukvara för ESG, EHS och kemikaliesäkerhet, och...

| Kemikaliesäkerhet
EcoOnline lanserar systemstöd för CSRD-rapportering

LONDON, Storbritannien, 13 juni 2024 EcoOnline, en ledande mjukvaruleverantör för EHS, ESG och kemikaliesäkerhet,...