5 tecken på att du behöver byta HMS-verktyg

5 tecken på att du behöver byta HMS-verktyg

Published 24 februari, 2020

1 minute read

Arbete med hälsa, säkerhet och miljö (HMS) är en väldigt viktig funktion för att skapa en hållbar säkerhetskultur och inte minst se till att verksamheten följer alla riktlinjer i arbetsmiljölagen. För att säkerställa att ditt företag är en säker arbetsplats förlitar du dig kanske på ett lättanvänt system som är tillgängligt för hela organisationen.

Men hur vet du om verktyget du använder idag verkligen är tillräckligt bra? EHS Safety management software som då är HMS-verktyg är en grund till att klara av det arbetet som krävs kring Hälsa, Miljö och Säkerhet. Läs mer om ledningssystem för arbetsmiljö här

Om du känner igen ett eller flera av påståendena nedan är det dags att överväga ett nytt HMS-system:  

  1. En olycka har inträffat men du har ingen kontroll över händelseförloppet eller skadans omfattning. Du vet heller inte om det rapporterades avvikelser som kan kopplas till själva olyckan.

  2. Du spenderar mycket tid på att dokumentera HMS-arbete manuellt. Det känns som att du alltid släpar efter i riskbedömning, planering och uppföljningsåtgärder. Dessutom uppfattas det som oklart vem som är ansvarig för vad. Exempelvis vid uppföljning av skyddsronder.

  3. Du använder Excel eller annat manuellt system i ditt HMS-arbete. För vissa kan det fungera alldeles utmärkt att dokumentera HMS-arbete i ett manuellt system, men hur kan du vara säker på att alla dokument är uppdaterade och hur är det med tillgängligheten för företagets arbetsplatsombud och övriga anställda?

  4. Om några tillsynsmyndigheter hade besökt er idag och bett om tillgång till riskbedömningen, är du säker på att du har haft tillräckligt för att visa dem? Har du allt som behövs för att komma vidare med er riskkartläggning om du hade fått några anmärkningar?

  5. Du och/eller skyddsombudet är de enda på ditt företag som kan rapportera eventuella tillbud eller olyckor. Du upplever att systemet är föråldrat eftersom det inte fungerar på mobila enheter och du måste se till att rätt person meddelas vid en händelse eller olycka.

New call-to-action

 

Känner du igen någon av de här punkterna?
Då är du inte ensam! 

Vi vet att arbetet om systematisk arbetsmiljö är komplext, därför har vi utvecklat en lösning som uppfyller gällande lagstiftning och som gör det enkelt att skapa säkra arbetsplatser med en hållbar säkerhetskultur på samma gång.

Vi har även en plattform som erbjuder HMS utbildning som kan stötta ditt arbete kring arbetsmiljö. Fråga oss idag och kom igång med EcoOnline EHS, ett safety management software system (HMS-verktyg) som är användarvänligt och flexibelt. Det hjälper dig att effektiviserar och förenkla implementeringen, hanteringen och uppföljningen av arbetsmiljöarbetet.

Användarvänligt system för arbetsmiljöarbetet


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....