Kundreferens Aqua Dental | EcoOnline

Tandvårdskedjan Aqua Dental valde EcoOnline 

Att befinna sig i en expansiv fas innebär ofta ett behov av struktur. För tandläkarkedjan Aqua Dental fanns ett behov i att samla sina säkerhetsdatablad och sin kemikaliehantering på en och samma plats. Vi har pratat med Ewa Carlsson, tandhygienist och miljösamordnare, samt Alexander Rosén, redovisningschef, på tandläkarkedjan Aqua Dental om varför de valde EcoOnline.   

Aqua Dental är en tandvårdskedja med tretton tandvårdskliniker och snart fyra laboratorier. De befinner sig i en expansiv fas vilket ställer höga krav på strukturellt arbete och smidiga processer. Efter att ha fört dialog med flera bolag föll valet för kemikaliehantering på EcoOnlines tjänst. Vi har pratat med Ewa Carlsson, miljöansvarig på Aqua Dental, samt Alexander Rosén, redovisningschef, som var med och skötte förhandlingarna när tjänsten skulle köpas in.  

Hur identifierade ni behovet att ni behövde ett kemikaliehanteringssystem? 
  • Efter en inspektion från Kemikalieinspektionen på en av våra kliniker insåg vi att vi behövde skapa en omfattande kemikalielista. Kliniken som kontrollerats påbörjade utformningen av en lista som många andra kliniker också kom att använda, medan andra skapade egna. Eftersom vi är en ständigt växande kedja, som i dag bedriver 13 kliniker, insåg vi att det var fördelaktigt om vi alla arbetade utifrån samma dokument. Där väcktes idén om att vi behövde ett system för dessa säkerhetsdatablad, säger Ewa. 
Varför valde ni EcoOnline?  
  • När vi sökte system för att behandla våra säkerhetsdatablad och vår kemikaliehantering eftersökte vi ett system som är enkelt att hantera, har en tillgänglig support samt att det gärna finns en kunskapsbank att ta del av så att vi inte blir så personberoende. EcoOnline levde upp till våra förväntningar vad gäller användarvänlighet, bra support samt att de erbjuder instruktionsvideor som underlättar implementeringen, berättar Alexander. 
Hur ser er plan ut långsiktigt vad gäller implementering av produkten?  
  • Vi är i en uppstartsfas där vi fortfarande genomför integreringen av kliniker och utbildning av medarbetare av deras sida i EcoOnlines Chemical Manager. Vi arbetar också för att använda oss mer av substitutionsarbetet och att fasa ut produkter. För min del är jag ny i min roll som miljösamordnare och jag behöver själv lära mig mer, vilket är möjligt genom EcoOnline som även har utbildningar, avslutar Ewa.  

Få kontroll på dina kemikalier

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick.

Kontakta oss idag
Pal-900x900

Pål Dagenström

Account Manager, EcoOnline Ireland