Utökad lagerhantering | EcoOnline

Utökad lagerhantering

Hantera ditt lager effektivt med KLARAs tilläggsmoduler.

HERO_Utokad-kontroll-Mockup
NEW Utokad Kontroll Benefit 2
NEW Utokad Kontroll Benefit 3
NEW Utokad Kontroll Benefit 4
NEW Utokad Kontroll Benefit 5
NEW Utokad Kontroll Benefit 5

Fördelar

icon STRECKKOD BAS OCH STRECKKOD PLUS
Högre kvalitet på ditt kemikalieregister.

Lättare att se om produkter finns i lager.

Lättare att se var produkter är placerade.

Minskat behov av inköp. Stor tidsvinst vid inventering.
NEW Utokad Kontroll Benefit 2
icon BESTÄLLNINGSANMODAN
Smidig kontroll över vad som blivit beställt, av vem och om produkten levererats. Säkerställer att de utvalda leverantörerna är de som används i första hand. Gör samordnade inköp möjliga så att inte onödigt stora volymer av en önskad produkt köps in av misstag. Sparar tid, då användaren kan följa inköpsprocessen och se att den önskade produkten är beställd.
NEW Utokad Kontroll Benefit 3
icon GODKÄNNANDEMODUL
KLARAs godkännandemodul gör det enklare att undvika inköp av oönskade produkter. De verksamheter som har behov av en produkt som inte finns tillgänglig i KLARA kan ansöka hos central SHE (Safety, Health, Environment) om att få ta in den. Effektiv hantering och systemstöd för processen att kontrollera inflödet av nya kemikalier. Genomförda bedömningar och utredningar sparas för uppföljning av organisationens beslut.
NEW Utokad Kontroll Benefit 4
icon IMPORT AV INKÖPSSTATISTIK
Minskat arbete för dem som ska registrera kemikalieinnehavet. Ökad kvalitet, genom att säkerställa att registrerad produkt är den som är inköpt. Årsförbrukning erhålls genom att inköpsdata importeras mellan inventeringsperioder om dessa genomförs årligen.
NEW Utokad Kontroll Benefit 5
icon STRÅLKÄLLOR
Får överblick över de strålkällor som finns och används i organisationen. Kan se lokal information om strålkällor. Kan se aktuell aktivitet för nuklider. Kan se information om när nuklider (i förekommande fall) kan kasseras som konventionellt avfall.
NEW Utokad Kontroll Benefit 5
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Prata med oss om KLARAs utökad lagerhantering.

Boka ett möte med en av våra konsulter för att lära dig mer om.

Boka möte här
Jane-900x900

Jane Poka

Senior Business Project Manager, EcoOnline 

Relevanta artiklar