EcoOnline får förnyat miljödiplom – vill bana väg för effektivt hållbarhetsarbete när nya lagkrav träder i kraft

EcoOnline får förnyat miljödiplom – vill bana väg för effektivt hållbarhetsarbete när nya lagkrav träder i kraft

Published 4 december, 2023

2 minute read

För elfte året i rad erhåller mjukvaruföretaget EcoOnline ett miljödiplom. Det innebär att deras miljöledningssystem får godkänt enligt kraven från Svensk Miljöbas. Sandra Sköld, marknadschef på EcoOnline, menar att diplomet är ett viktigt kvitto på företagets hållbarhetsarbete.
– Det betyder mycket för oss och eftersom EU snart skärper kraven på europeiska företags hållbarhetsrapportering, hoppas vi kunna inspirera andra att lägga i en högre växel, säger Sandra Sköld.

ör att bli miljödiplomerad krävs det bland annat att företag tar ansvar för miljön och arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan. För EcoOnline innebär det att de har ett miljöledningssystem som följer kraven enligt Svensk Miljöbas. I systemet kan företaget strukturera sitt miljöarbete, identifiera de viktigaste miljöaspekterna och därigenom minska sin miljöbelastning genom att sätta upp tydliga mål. Det finns bland annat regler för inköp av miljödeklarerade och etiska produkter, system och rutiner för återvinning samt riktlinjer för att minimera elförbrukning och val av klimatsmarta resealternativ. Dessutom hjälper EcoOnline sina kunder att ständigt förbättra sin kemikaliehantering för ökad säkerhet och bättre miljö.

Ny reform ställer högre krav

För att ligga i framkant när det kommer till hållbarhet inom den egna verksamheten har EcoOnline också arbetat fram en Environmental Social & Governance-rapport (ESG) som släpptes 2022. I den kan man ta del av företagets strategi och målsättningar kopplat till miljöarbete, socialt ansvar och bolagsstyrning. Att kontinuerligt publicera ESG-rapporter kommer dessutom bli allt viktigare för företag i framtiden, då EU, redan med start från årsskiftet, släpper nya reformer som innebär att alla stora företag i medlemsländerna måste offentliggöra uppgifter om effekterna av sitt hållbarhetsarbete.
– Den nya reformen gör att företag framöver måste rapportera på ett korrekt och enhetligt sätt. Tidigare har det saknats gemensamma standarder och minimikrav för ESG-rapportering och företag har mer eller mindre själva kunnat definiera vad som anses vara hållbart. Detta har resulterat i en mängd olika tolkningar och presentationer i årsredovisningarna, säger Sandra Sköld.

Arbetsmiljö får större fokus

EcoOnline är specialiserade på att utveckla system för att göra arbetsplatser säkrare och kemikaliehantering enklare. Att fler företag nu måste ta fram välarbetade ESG-rapporter ser Sandra Sköld som något mycket positivt och hon tror att det kommer att bidra till att fler inser vikten av att också satsa på arbetsmiljön. Tidigare har ESG traditionellt sett varit inriktad mot miljöpåverkan, men mycket tyder på att S:et i ESG (som står för Social) kommer att bli allt viktigare i framtidens arbete eftersom företag måste ta ett större ansvar för att rapportera sin inverkan även på sina anställdas liv.
– Osäkra och ohälsosamma arbetsplatser är en av vår tids största utmaningar. Dålig arbetsmiljöhantering påverkar både arbetstagaren och företaget eftersom kostnaderna för arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar snabbt blir stora. Att företag snart måste ta arbetsmiljö i beaktning på ett tydligare sätt i sitt hållbarhetsarbete betyder mycket för samhället i stort och vi ser fram emot att se effekterna av detta i framtiden, avslutar Sandra Sköld.

Läs om och inspireras av hur den norska kommunen Porsgrunn minskade utsläppen av växthusgaser med 40 ton på bara sex månader samtidigt som antalet kemikalier minskades. Det bidrog också till en hälsosammare arbetsmiljö för de anställda. Till stöd för sitt hållbarhetsprojekt använde kommunen digitala lösningar från EcoOnline för att övervaka, rapportera och bedöma riskerna med kemikalier.

Undersökningen Hur säkra är Sveriges arbetsplatser? är genomförd av insikts- och marknadsundersökningsföretaget Origo Group. Under perioden 9 -19 januari 2023 har sammanlagt 1016 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-65 år i Sverige som arbetar.

New call-to-action


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.