Kundcase - Stena Recycling Bilbatteriåtervinning

Europas största anläggning för återvinning av elbilsbatterier använder Chemical Manager


En av de senaste anläggningar inom Stena Recycling fokuserar på att återvinna elbilsbatterier.

En anläggning som började byggas under 2022 i Halmstad och som nu håller på att driftsättas. Snart kommer det här att vara Europas största anläggning för återvinning av batterier från elfordon (se film här), där flera ton bilbatterier ska hanteras varje timme. 

Under resans gång har fokus på säkerhet varit ett ledord, vilket även inneburit utbildning av personal inom kemikaliesäkerhet i kombination med
att de valt att använda EcoOnlines mjukvara Chemical Manager.

Nu finns det sju anläggningar inom koncernen som förbereder elbilsbatterierna. Dessa batterier ska sedan skickas och återvinnas fullt ut i Halmstad. I slutändan handlar det om att skapa ett kretslopp där batterier som har en bra kondition kan gå vidare till andra verksamheter som behöver lagra el och att materialet som återvinns går tillbaka till att tillverka nya elbilsbatterier. 

SE Customer Case Stena Recycling Car Batteries OK to useBland annat koppar, aluminium men inte minst black mass är det som framställs i återvinningsprocessen. I black mass finns bl a kobolt, nickel och litium som är de metaller som används vid framställning av batterier. 

Det är flera säkerhetssteg som tas under återvinningsprocessen, det första är att elbilsbatterierna ska vara fullt urladdade. När sedan batterierna ska malas ner görs det i en miljö med kvävgas. Man vill minska brandrisken genom att ta bort syre.

 Återvunnen aluminium – en av flera fraktioner som framställs.

SE Customer Case Stena Recycling Zones QR codes Emelie give more info (1)

Kurs om kemikaliesäkerhet

Stenas personal valde att gå EcoOnlines kurs ”Ta ditt nästa steg inom kemikaliehantering”. Under ledning av EcoOnlines experter Emma Holmberg och Emelie Apell fick de en praktisk genomgång av kemikaliehanteringssystemet Chemical Manager med tips kring hur de skapar lätthanterliga kemikalielistor. De fick också med sig fördjupad kunskap om lagstiftningar och förordningar kring kemikaliehantering, och inte minst en stor förståelse om kemiska riskbedömningar och kemiska riskkällor. 

Denna kunskap omsattes snabbt praktiskt av Stenas personal, då det på anläggningen finns en mängd processer där kemiska produkter ingår och kemiska riskkällor uppstår. 

Bild: Rundtur på anläggningen – där också Emelie Apell, EcoOnlines expert, passade på att ge fler tips om kemikaliesäkerhet.

The-challenge-2

Kemikalielista uppdateras centralt

Det man ville komma åt var en enklare hantering av sina kemikalielistor, att inte behöva skriva ut säkerhetsdatablad och sätta in pärmar. Nu kan man uppdatera sin kemikalielista digitalt via Chemical Manager. 

Som arbetsgivare har man kravet att göra riskbedömningar av arbetsmiljön, inklusive kemiska riskbedömningar och att se över sina kemiska riskkällor. Dessa lokala kemiska riskkällor kan då läggas till i Chemical Manager och administreras som ett ”internt säkerhetsdatablad” och enkelt läggas till kemikalielistan.

På så sätt underlättas kemikaliedokumentationen och kunskapen om vad som behöver prioriteras för att skapa en ännu säkrare arbetsmiljö.

SE Customer Case Stena Recycling Zones in factory

Tillgänglighet för personalen

Hela återvinningsfabriken är uppdelade i zoner med specifika säkerhetsanvisningar.

När det gäller kemikalier finns det klassade skåp där kemikalier förvaras. Dessa skåp har en QR-kod som är kopplat till den digitala kemikalieförteckningen. Personalen kan skanna koden med sin mobil och enkelt få tillgång till information kopplat till de kemikalier som finns på plats.

Dessa QR-koder finns på flera ställen på anläggningen men även skyddsblad finns utskriva och inplastade i områden där det behövs. Detta gör att tillgängligheten på information säkras för all personal.

Bild: Det finns flera zoner på anläggningen. All personal arbetar inom de olika zonerna för att sprida kunskap om tillverkningen och säkerhet.

få en bra start med rätt utbildning

Fokus på kemikaliesäkerhet

Tjänster från EcoOnline som Stena Recycling i Halmstad använder:

Ta ett nytt grepp om din kemikaliehantering

Få ny inspiration på vad du kan förbättra inom arbetsmiljöarbetet och kemikaliehanteringen med ett användarvänligt och skalbart systemstöd. 

Boka möte här
SE_3-900x900

Adam Erikson

Senior Business Development Manager, EcoOnline