Kundreferens - Menzies Aviation

Menzies Aviation Kundcase

 


Tillgång till data för att minska risker effektivt 

EcoOnlines EHS plattform har gett Menzies Aviation möjlighet att analysera och trenddata i realtid för att mer exakt fastställa var risker uppstår i sin verksamhet.

Menzies Aviation är den ledande servicepartnern till världens flygplatser och flygbolag, med verksamhet på sex kontinenter, på mer än 255 flygplatser i över 60 länder, med mer än 4 miljoner flygningar per år och hantering av över 2 miljoner ton gods.

Med stöd av ett team på över 40 000 högutbildade personer tillhandahåller företaget komplexa och tidskritiska marktjänster, inklusive passagerar-, lounge- och ramptjänster; flygfrakttjänster, inklusive hantering, lagerhållning och grossistfraktspedition; och bränsletjänster, inklusive hantering av bränsleparker och tankning i flygplan. 

Menzies Aviation är erkänt inom branschen för att leverera de säkraste och mest hållbara tjänsterna som är skräddarsydda efter kundernas behov och är avgörande för att hålla passagerare, flygplan och gods i rörelse, dygnet runt, varje minut, varje dag.  

Säkerhet och trygghet är Menzies främsta prioritet. Menzies använder innovativa verktyg, som mjukvarulösningen från EcoOnline, för att kontinuerligt förbättra sin positiva säkerhets- och trygghetskultur som strävar efter noll personskador och noll skador. MORSE - Menzies Operating Responsibly Safely and Effectively - är en del av företagets DNA och gör det möjligt för varje medarbetare att motiveras att följa reglerna för att de vill det. 

Graham Cowing, Vice President of Group Safety Standards, berättade hur EcoOnlines EHS-plattform har gett dem möjlighet att analysera och utveckla realtidsdata för att mer exakt kunna fastställa var risker uppstår.  

"För att förstå risker måste vi kunna mäta dem på ett konsekvent sätt i hela vårt globala nätverk. Alla riskhändelser och incidenter (tillbud) registreras i EcoOnlines EHS-system, som vi kallar MORSE, där vi sedan kan extrahera och analysera data så att vi får en bättre förståelse för var våra största risker finns. Vi kan sedan stödja verksamheten genom specifika säkerhetsinitiativ för att minska dessa risker."  

 

255+

flygplatser

60+

länder

40k+

anställda

4k+

rapporter om faror och tillbud 2022

 
Case-study_The-challenge 3

Utmaningen

En viktig utmaning för Menzies Group Safety Standards-team var att få en heltäckande översikt över sin säkerhetsdata. Analyser ger viktig insikt i var faror  och risker uppstår och deras grundorsaker, som sedan kan minskas genom en rad olika åtgärder. Teamet ville ge front/servicepersonalen möjlighet att rapportera  in risker och faror (tillbud) när de upptäckte dem, så att företaget kunde reagera snabbt och vidta förebyggande åtgärder även på andra platser för att minimera risken.  

 

"Vi ville ha tillgång till realtidsdata som kunde delas direkt på gruppnivå och lokal nivå för att se till att vi kan minska riskerna och skapa säkra arbetsmiljöer för våra medarbetare." 

 

Graham Cowing, Vice President of Group Safety Standards, Menzies Aviation

Case-study_reporting-analytics

Lösningen

Införandet av EcoOnlines plattform för HMS (EHS-plattform) under 2019 gjorde det möjligt för teamet att implementera en mer proaktiv strategi för säkerhet på de olika arbetsplatserna för att skapa trygghet tack vare den digitala lösningen. 

Graham och hans team kan nu få en 360-gradersvy av alla faror och risker, eftersom de har tillgång till realtidsdata. De och många av deras regionala kollegor kan skapa grafer, rapporter och översikter som dashboards som hjälper dem att bättre förstå. De kan identifiera potentiella faror och hot samt varna viktiga intressenter.

Case-study_global-access-to-real-time-data

Global tillgång till data i realtid

Datan i EcoOnlines plattform uppdateras automatiskt i alla relevanta översikter (dashboards) oavsett var en teammedlem befinner sig. Om något händer på en flygplats i Australien, till exempel, och Graham befinner sig i Storbritannien, kan han omedelbart se förändringen i data när han får tillgång till programvaran.  

"EcoOnline ger oss möjlighet att spåra data på ett sätt som är anpassningsbart och som gör att vi kan se exakt vad som händer. Vi kan nu ta ut, trendanalysera och analysera data med live-rapporter och instrumentpaneler, och göra dessa instrumentpaneler tillgängliga över hela världen så att olika platser individuellt kan spåra sin egen prestanda. Vi har data för varje plats och affärsenhet och du kan filtrera ner till vad du behöver, var du än är."  - Graham Cowing, Vice President of Group Safety Standards, Menzies Aviation 

Case-study_crystal-clear-view-of-all-data

En total översikt

I dag kan teamet gå ner i detaljer i datan och få viktiga insikter från alla nivåer, från region, sub-region och station till och med ner till den enskilda affärsenheten. Varningar har också införts där teammedlemmar får ett e-postmeddelande eller textmeddelande, beroende på deras roll och var de är placerade. Med denna totala data kan viktiga intressenter inom Menzies Aviation snabbt hantera hot och risker, för att sedan vidta nödvändiga korrigerande åtgärder för att säkerställa den pågående säkerheten för verksamheten och dess personal.   

Hazard_Reporting

När rapporteringen av tillbud ökar, minskar incidenterna

Uppgifterna har visat att när inrapporteringen av risker (tillbud) ökar, minskar incidenterna. Mot bakgrund av Covid-19-pandemin, som skapade ett antal utmaningar för flygindustrin som helhet, har EcoOnline EHS plattform (MORSE) lösningen visat en ökning av riskrapportering och minskning av allvarliga incidenter och olyckor.

Denna trend förväntas fortsätta i takt med att fler medarbetare använder rapporteringsverktyget. Menzies medarbetare kan utföra ad hoc-inspektioner av risker/riskbedömningar med hjälp av mobila enheter. De identifierar helt enkelt faran, tar ett foto, fyller i relevanta anteckningar och skickar in det elektroniskt.

Detta förenklade förfarande har lett till en 300-procentig ökning av inrapporteringen av risker (tillbud) för anställda mellan 2021 och 2022.

MORSE_Week_Image-1

Inspirera 40 000 medarbetare

Menzies Aviation anordnar två MORSE-veckor varje år, som sätter fokuset på säkerhet och trygghet på arbetsplatsen. Globala och lokala initiativ bidrar till att förstärka och fira den positiva MORSE-kulturen. Företaget uppmärksammar också medarbetare som lever efter sina värderingar varje dag genom de årliga We Are Menzies Awards. Safety & security är en av fem värderingar och även en av utmärkelserna. Tillsammans bidrar dessa globala initiativ till att engagera och inspirera 40 000 personer i starka arbetsstyrkan i att vara trygga och säkra för att de vill vara det, inte för att de måste.

  

Utforska hur EcoOnlines EHS-plattform kan hjälpa dig

"Om du vill vara branschledande måste du veta var dina risker finns. Vi vill se till att alla våra medarbetare kommer hem säkert efter sitt skift. Deras säkerhet och trygghet är vår främsta prioritet och EcoOnlines EHS-plattform (MORSE) är ett verktyg som stöder detta", avslutade Graham.

Att arbeta med Menzies Aviation för att hålla deras personal och verksamhet säker har varit ett privilegium! Vi på EcoOnline följer denna utveckling och ser framemot fortsatt utveckling och samarbete.

Upptäck hur EcoOnline kan hjälpa dig att uppfylla dina säkerhets- och trygghetsmål redan idag genom att utforska vår lösning.

Vill du se hur realtids-datan i vårt system ser ut? Förstklassig EHS-lösning