UFI-KODER OCH PCN-REGISTRERINGAR - EcoOnline

UFI - Koder Och PCN-Registeringar

Varför använda två system – när du kan göra allt i EcoOnline?

Det nya säkerhetsdatabladsprogrammet EcoOnline sparar tid på ett unikt sätt. Du kan nu göra hela din PCN-registrering direkt från EcoOnline. Generera UFI-koder, hantera och skicka in PCN-dokumentationen från EcoOnline till ECHAs registreringsportal.

working with chemical fume

Översikt

EcoOnline har ett nytt system-to-system-gränssnitt som gör att programmet snabbt och enkelt kan kommunicera med ECHAs API. Som användare av EcoOnline kan du nu redigera, förbättra och översända din UFI/PCN-dokumentation via EcoOnline.

Den direkta kommunikationen gör det också möjligt att få feedback på brister i din ansökan. Du kan rätta till dem tills din ansökan blivit godkänd av ECHA.

UFI-koder och registrering av PCN-dokumentation är just nu i stort fokus hos alla kemiföretag i Europa. Det krävs mycket arbete att generera, hantera och skicka in all information.

Men nu kan du undvika dubbelarbete och göra allt i säkerhetsdatabladsprogrammet EcoOnline.

De som har gjort en UFI/PCN-registrering i ECHAs databas vittnar om att arbetet ofta tar flera timmar. Med EcoOnline är det möjligt att skapa, redigera och registrera dokumentationen på bara några minuter.

 
saint gobain

"Ett fantastiskt verktyg som ger oss koll på alla våra riskbedömningar. "

Matthew H, Regional EHS-partner, Saint-Gobain PAM

Vad är UFI?

UFI står för Unique Formula Identifier. Det är en 16 tecken lång kod som ska stå på etiketten på alla produkter som säljs inom EU och som är klassificerade för hälso- och/eller fysiska faror.

Utöver en UFI-kod måste du även skicka in information till de lokala giftinformationscentralerna om din produkts sammansättning, handelsnamn, färg, förpackning, produktkategori och toxikologisk information.

Med UFI hoppas man kunna skapa en tydlig länk mellan den information du ger om din produkt och produkterna som säljs på marknaden. UFI-koder kräver att alla produkter som är märkta med samma UFI-kod också har en likadan sammansättning.

Vad ska UFI-koder användas till?

UFI-koderna och informationen man skickar in tillsammans med dem kommer framför allt användas av EUs giftinformationscentraler vid nödsamtal. Med en UFI-kod och handelsnamnet på produktens etikett kan en larmoperatör vid en eventuell olycka snabbt identifiera exakt vilka hälsofaror produkten kan orsaka och ge bättre medicinska råd.

Vad behövs för att skapa en UFI-kod?

För att skapa en UFI-kod för en blandning som är unik för ditt företag behöver du ditt företags organisationsnummer och ett blandningsspecifikt formuleringsnummer.

Ditt bolag använder troligen redan interna formuleringskoder. Om de bara är numeriska – mellan 0 och 268 435 255 – så kan du använda dem direkt i UFI-genereraren. Ifall koderna är alfanumeriska eller innehåller andra tecken behöver du först ge dina blandningar nya formuleringsnummer och följa det erfordrade formatet.

Det är viktigt att du inte återanvänder samma formuleringsnummer och samma organisationsnummer för blandningar med olika sammansättning.

När ska UFI-koderna implementeras?

I Annex VIII till CLP-förordningen har olika datum getts beroende på produkternas ändamål.

Oavsett om du registrerar en ny produkt på marknaden eller uppdaterar en som redan är registrerad, så måste du göra en registrering i enlighet med Annex VIII innan produkten släpps på marknaden från och med 1 januari 2021 om produkten används för professionellt eller konsumentbruk och från 1 januari 2024 om produkten används industriellt.

En registrering måste skickas till varje medlemsstat där du avser att sälja produkten.