Ökat intresse för digitala krishanteringssystem

Ökat intresse för digitala krishanteringssystem

Published 28 september, 2022

1 minute read

De senaste årens kriser har medfört en annan medvetenhet kring incident- och krishantering, vilket har lett till att verksamheter ser över sina rutiner.

Digitalisera krisplanen

- EcoOnline har en stor erfarenhet av att stödja företagens kemikaliehantering och förbättra medvetenheten för att nå en bättre kemikaliesäkerhet. Då var steget inte långt att även inkludera andra digitala system såsom incident- och krishantering i vår produktportfölj. Det vi ser nu är ett ökat intresse av att digitalisera sin krisplan, säger Sandra Sköld, marknadschef på EcoOnline.

Genom ett systemstöd kan man lättare hantera kritiska situationer med fördefinierade scenarier. Man kan exempelvis få en översikt vilka som ska informeras när och vad som behöver göras i en viss situation. Det kan beröra alltifrån alarmering, statusmöten till hantering av anhöriga. Systemet gör att man omedelbart kan mobilisera och hålla ledningen informerad för att rädda liv och säkra värden.

EcoOnlines Crisis Management system innefattar:

  • Alarmering
  • Krishantering
  • Statusmöten
  • Hantering av anhöriga
  • Krisplan
  • Utvärdering

Läs mer om EcoOnline Crisis Management

Läs artikeln 4 anledningar till varför bra ledare skapar en krishanteringsplan

Ta del av vårt webbinarium om krishantering 


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Kemikaliesäkerhet
Information från VD: Tom Goodmanson

Mitt namn är Tom Goodmanson och jag är glad över att få presentera mig för dig som EcoOnlines nya koncern-VD. Det...

| Kemikaliesäkerhet
EcoOnline and YuzeData announce Strategic Alliance to Improve Safety and Sustainability

Alliance focused on connecting and leveraging EHSQ and ESG data to drive more predictive and impactful outcomes for...