EcoOnline flyttar till nya lokaler för fortsatt tillväxt

EcoOnline flyttar till nya lokaler för fortsatt tillväxt

Published 22 april, 2022

1 minute read

EcoOnline förbereder sig för att flytta inom Gårdaområdet, Göteborg. I nuvarande lokaler finns funktioner som försäljningsavdelning, produktansvariga och support.

”I takt med det stora intresset inom Sverige, både inom industrin och offentlig sektor, att förbättra sin arbetsmiljö, kris- och kemikaliehantering genom att hitta nya systemstöd, inte minst onlinelösningar, speglar också det att vi som bolag behöver större expandera i nya lokaler, säger Martina Jonsson, VD EcoOnline AB.

”Kineum är ett nytt, unikt och hållbart kontorshus med integrerat hotell som kommer stärka oss som bolag på vår fortsatta tillväxtresa i Sverige. Vi är övertygade om att en fantastisk arbetsmiljö får människor, varumärket och lönsamheten att växa och att vårt nya kontor kommer att bidra till detta. Det kommer att vara en modern mötesplats för såväl våra befintliga och blivande medarbetare som kunder ”, berättar Martina.

EcoOnline AB hyr kontorsytor om 916 kvm på våning 19. Lokalerna tillträds i början av maj 2023.

Information om byggnaden Kineum, Gårda-området i Göteborg:
Kineum omfattar en ny byggnad vid Ullevimotet om 26 000 kvadratmeter fördelat på 27 våningar, som byggs samman med befintlig byggnad om 16 000 kvadratmeter. Projektet byggstartade i Q4 2018 och kommer att färdigställas under 2022. Ett koncept som är en kombination av kontor, hotell, lobby, restaurang och konferens. Projektet genomförs gemensamt av NCC och Platzer i ett bolag som ägs 50/50 av parterna. Platzer kommer förvärva NCC:s andel då projektet är färdigställt. Projektet uppskattas till ett totalt fastighetsvärde på drygt 2,3 miljarder kronor.


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Kemikaliesäkerhet
Knowit & EcoOnline ingår partnerskap för att effektivisera ESG-efterlevnad i Norden

Göteborg, Sverige, 18 juni 2024 – EcoOnline, en ledande leverantör av mjukvara för ESG, EHS och kemikaliesäkerhet, och...

| Kemikaliesäkerhet
EcoOnline lanserar systemstöd för CSRD-rapportering

LONDON, Storbritannien, 13 juni 2024 EcoOnline, en ledande mjukvaruleverantör för EHS, ESG och kemikaliesäkerhet,...