Nya regler för kemikalie-dokumentation infördes vid årsskiftet

Nya regler för kemikalie-dokumentation infördes vid årsskiftet

Published 2 januari, 2023

1 minute read

Vid årsskiftet infördes förändringar när det gäller information om hälso- och miljöfarliga kemikalier. Det gäller informationen i säkerhetsdatabladet.

Ett säkerhetsdatablad består av flera olika delar och nu måste mer information anges i vissa avsnitt för att uppfylla kraven enligt Reach*. Det handlar bland annat om tillägg på information såsom: 

  •  sammansättning/information om beståndsdelar, exempelvis kemikaliens koncentrationsgräns och multiplikationsfaktorer samt uppskattad akut toxicitet (för respektive ingående ämne),
  •  information om hormonstörande egenskaper,
  • fysikaliska och kemiska egenskaper,
  • nanoformer av ämnen och hur dessa ska hanteras på ett säkert sätt,
  • UFI-koder ska anges i ett specifikt avsnitt, om det krävs** .

Läs mer här om om de nya reglerna

Uppdatera dig om lagstiftningen | On demand webbinarium >>

* Den 1 januari 2021 ändrades bilaga II till Reach som beskriver kraven för sammanställning av säkerhetsdatablad, genom förordning (EU) 2020/878. Denna förordning trädde i kraft den 1 januari 2021 men infördes med en övergångsperiod som avslutades 31 december 2022. Inom Europa kräver artikel 31 i Reach att ett säkerhetsdatablad tillhandahålls för alla farliga kemikalier som släpps ut på marknaden, med vissa undantag för kosmetika, läkemedel etc. Ansvaret för att tillhandahålla säkerhetsdatabladet ligger hos leverantören av den kemiska produkten, oavsett om detta är tillverkaren, importören, nedströmsanvändaren, distributören eller en enda representant. Läs mer om Reachförordningen på vår hemsida.

**Vad är UFI-kod?
UFI-koden är förkortningen på Unique Formula Identifier (Unik formuleringsidentifierare). Denna kod på 16 tecken finns på kemiska produkter som klassificeras enligt CLP-förordningen. Syftet med koden är att underlätta att du får snabbare hjälp av Giftinformationscentralen när det är kemiska tillbud. UFI-koden finns på produktetiketter, exempelvis tvättmedel, skoputs, rengöringsprodukter, målarfärg, lim och bekämpningsmedel.

Finns det ingen UFI-kod? Det kan bero på att om produkten fanns på marknaden före 2021 behövde inte leverantörer ange. Det är en övergångsperiod fram till 2025 då kemiska produkter behöver uppdateras med UFI-koder. Läs mer här på ECHAs hemsida

Behöver du som leverantör skapa nya eller uppdatera dina säkerhetsdatablad?
Läs mer om vårt verktyg Almego : nästa generations verktyg för att smidigare och snabbare skapa och ta fram säkerhetsdatablad. Ett system där du kan ta fram UFI-koder, hantera och lämna in information om produktens hälso- och miljöfara (giftinformation) direkt till EHCA via verktygets gränssnitt.

SE EcoOnline Nya regler vid årsskiftet MND


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.