Många svenska arbetsgivare saknar tydliga miljö- och hållbarhetsmål

Många svenska arbetsgivare saknar tydliga miljö- och hållbarhetsmål

Published 26 september, 2023

2 minute read

En undersökning utförd av EcoOnline, ledande inom miljö- och arbetsmiljölösningar, avslöjar att trots ökade krav på arbetsmiljöansvar och hållbarhetsrapportering enligt EU:s CSRD-direktiv, är svenska arbetsgivare ännu inte på rätt spår.

Rapporten Hur säkra är Sveriges arbetsplatser? visar att 6 av 10 anställda anser att deras arbetsgivare aktivt arbetar med arbetsmiljöfrågor och involverar personalen, medan 4 av 10 är neutrala eller inte håller med om detta. Sandra Sköld, marknadsansvarig på EcoOnline, understryker vikten av resultaten och kommenterar:
        – Denna undersökning ger en tydlig bild av att det finns utmaningar som berör flera olika arbetsmiljöområden på svenska arbetsplatser. Resultaten är oroande eftersom exempelvis ett starkt hållbarhetsengagemang inte bara är avgörande för medarbetarnas välbefinnande, utan även för företagens långsiktiga framgång och att nå både EU:s ambitiösa hållbarhetsmål och FN:s globala mål.'

Förståelsen behöver öka

Resultatet från EcoOnlines undersökning understryker även behovet av ökad medvetenhet och åtgärder inom svenska organisationer kring hållbarhetsfrågor. Enligt rapporten har endast 56 procent av organisationerna tydliga miljö- och hållbarhetsmåll på plats, vilket innebär att en betydande andel är osäkra eller inte har det alls. På påståendet ”På min arbetsplats får vi utbildning i miljöfrågor, till exempel källsortering, återvinning och minskad förbrukning” svarar 58 procent att de inte vet eller att de inte alls får utbildning. En intressant iakttagelse är att åldersgruppen 18-34 år har en uppfattning att deras arbetsgivare vill att alla på arbetsplatsen ska arbeta aktivt och bidra.

– I många fall handlar det om att man behöver öka förståelsen. Det är nog många verksamheter som tänker att hållbarhet ligger vid sidan av sin ordinarie verksamhet istället för att man inkluderar det i sitt dagliga arbete och även om klimatfrågan och att minska sitt miljöavtryck naturligtvis är en stor del av det så är social hållbarhet minst lika viktigt. Folk ska känna sig trygga på jobbet, säger Sandra Sköld.

EcoOnline Undersökning Avsaknad av miljö- och hållbarhetsmål_40 procent säger nej

CSRD-direktivet: en drivkraft för förändring

Rapporten reser frågor om hur väl arbetsgivare är förberedda att möta de växande kraven på arbetsmiljöansvar och rapportering. Under 2024 införs det nya EU-direktivet CSRD, (Corporate Sustainability Reporting Directive) som kommer att fokusera på att stärka och standardisera hållbarhetsrapporteringen från företag. Målet är att öka transparensen och insynen i hållbarhetsarbetet för att göra det lättare för investerare, kunder och allmänheten att bedöma företagens engagemang för klimatet och hur de påverkar miljön och samhället.

– För att stärka arbetsmiljöansvaret, inkluderat hållbarhetsfrågor och uppfylla de nya EU-direktiven behöver företag investera i utbildning, resurser och teknologi som kan hjälpa dem att effektivt följa och rapportera enligt CSRD-kraven. Organisationer behöver växla upp sitt fokus och få en större kunskap kring dessa frågor. Det är viktigare nu än någonsin, avslutar Sandra Sköld.

”Undersökningen är genomförd av insikts- och marknadsundersökningsföretaget Origo Group. Under perioden 9 -19 januari 2023 har sammanlagt 1016 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-65 år i Sverige som arbetar”.

New call-to-action


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Kemikaliesäkerhet
EcoOnline lanserar systemstöd för CSRD-rapportering

LONDON, Storbritannien, 13 juni 2024 EcoOnline, en ledande mjukvaruleverantör för EHS, ESG och kemikaliesäkerhet,...