Har ditt företag “S-faktorn”? | ESG | EcoOnline

Har ditt företag “S-faktorn”?

Published 11 mars, 2022

2 minute read

Megatrender inom framtidens arbete, såsom digital omvandling, distansarbete och ökat fokus på hållbarhet, arbetstagarnas välbefinnande och psykisk hälsa, kommer att kräva ytterligare uppmärksamhet från företag av alla storlekar inom alla branscher.

"S-faktorn" är inte en hänvisning till säkerhet, som du kanske trodde, utan till S:et i "Environmental, Social and Governance", allmänt känt som ESG. Kopplingen mellan HMS- och ESG-rapportering har traditionellt sett varit inriktad på miljöpåverkan, t.ex. ett mål att uppnå ett netto-nollutsläpp av koldioxid. Efter Covid ser vi en förskjutning i HMS- och ESG-landskapet mot människor och hantering av sociala frågor. Läs mer om trender inom hållbarhetsrapportering här.

Den sociala faktorn i ESG kommer att bli allt viktigare i framtidens arbete eftersom företagen tar ett större ansvar för att rapportera sin inverkan på sina anställdas och entreprenörers liv. När du utvärderar den "sociala" komponenten för företagets ESG-poäng måste du inkludera faktorer som säkerhetspolicy för de anställda, riskhantering, medarbetarengagemang och utbildning.

15 dödsfall varje dag

Osäkra arbetsplatser är en av vår tids största utmaningar. Efter flera år av vad som verkar vara en försummelse av arbetstagarnas rätt till säkra och hälsosamma arbetsplatser har USA haft det största årliga antalet arbetsskador med dödlig utgång sedan 2007. Enligt Occupational Safety and Health Administration (OSHA) dog 5 333 arbetstagare på jobbet under 2019 - i genomsnitt mer än 100 per vecka eller cirka 15 dödsfall varje dag.

Dålig arbetsmiljöhantering påverkar både arbetstagaren och företaget. Kostnaderna för arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar är betydande. Nya beräkningar från Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) visar att arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar kostar EU minst 476 miljarder euro varje år (vilket motsvarar 3,3 % av EU:s BNP). Bara kostnaderna för arbetsrelaterad cancer uppgår till 119,5 miljarder euro. 

Bygga tillbaka bättre för bättre miljö, hälsa och säkerhet (HMS)

Det globala paradigmskiftet stöds starkt av nya strategiska ramar som "The European Green Deal" och "Build Back Better (BBB)". Även om många av dessa initiativ har sina rötter i att förbättra samhällen efter naturkatastrofer, återuppbygga större motståndskraft och systematiskt ta itu med deras strukturella och mänskliga sårbarheter, är planen starkt inriktad på att stärka arbetstagarnas rättigheter till säkra och hälsosamma arbetsplatser.

BBB Act innehåller till exempel ett förslag om att ge Occupational Safety and Health Administration i USA (OSHA) 707 miljoner dollar för verkställighet, utveckling av standarder, utredningar av visselblåsare, stöd till efterlevnad, finansiering av delstatsplaner och relaterad verksamhet. Den innehåller också ett förslag om att ge 133 miljoner dollar till Mine Safety and Health Administration.

New call-to-action

Det här är ett exempel på hur du kan koppla ihop FN:s globala mål till ditt ESG-arbete. Läs mer om ESG-rapportering här

Digital omvandling

Den största utmaningen när det gäller att hantera de många HMS-uppgifterna är att många företag arbetar i silos och använder monolitiska plattformar som är svåra (om inte omöjliga) att ansluta till andra system och datakällor. Det gör att många företag strävar efter att få den fullständiga överblick som krävs för att minska riskerna och hålla sina anställda och entreprenörer säkra på jobbet.

Med molnbaserade lösningar kan organisationer bygga ut bästa möjliga teknik som uppfyller både HMS- och ESG-standarder.

EcoOnline ligger i framkant när det gäller att hjälpa organisationer att skydda sin arbetskraft och verksamhet och reagera på förändrade bestämmelser och marknadens efterfrågan. En av deras strategiska pelare är att stödja företag att eliminera arbetsrelaterade dödsfall och minska arbetsrelaterade sjukdomar. Varje dag hjälper EcoOnline tusentals kunder att hantera säkerhets- och miljöprestanda, säkerställa efterlevnad, minimera risker - och samtidigt - förbättra företagets lönsamhet genom att utnyttja avancerad teknik.

Den goda nyheten är att du kan vända det ökade rapporteringsansvaret, höga böter och mer komplex lagstiftning till en konkurrensfördel. Med EcoOnline kan du skapa en säker och framtidssäker arbetsplats med hjälp av en skalbar och molnbaserad HMS-plattform.

New call-to-action


Författare Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....