Framtidens arbetsplats är här – är du redo?

Framtidens arbetsplats är här – är du redo?

Published 6 september, 2021

2 minute read

Arbetslivet har ändrats fullkomligt inom en kort tidsperiod, orsakat av t.ex. digitalisering, innovationer inom hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och ett större fokus på hållbarhet, trivsel på arbetsplatsen och mental hälsa. Det innebär också att vi måste ändra på våra rutiner och vanor. Hur anpassar vi oss bäst till det ”nya normala”?

Osäkra arbetsplatser är en av de största utmaningarna för beslutsfattare nuförtiden. 23 procent av arbetstagare i Europa påstår att dåliga förhållanden på arbetsplatsen hotar deras hälsa och säkerhet – ett tal som föreslår att arbetsförhållanden i Europa går åt sämre håll. Traditionellt har arbetshälsa kopplats till högriskindustrier som gruvdrift, olja och gas. Idag har nya risker kommit i fokus, t.ex. psykisk hälsa, och muskel- och skelettstörningar.

Användarvänligt system för arbetsmiljöarbetet

Fördelarna med HMS-ledning har aldrig varit tydligare

Dålig HMS-verksamhet påverkar inte bara anställda och organisationen. Kostnaderna för arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar är betydliga. Det europeiska arbetsmiljöorganet (EU-OSHA) rapporterar att arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar kostar EU minst 4,9 biljoner kronor årligen (3,3% av Europas BNP). Redan kostnaden för arbetsrelaterade cancersjukdomar utgör 1,2 biljoner SEK. Ett dynamisk och hållbart tillvägagångssätt krävs för att lösa de utmaningar vi stöter på i dagens samhälle. Fortsätt läsa för att lära dig om nyaste utvecklingar inom HMS och hur din organisation påverkas av den.

Digital transformation
Ny teknologi utmanar våra grundläggande värden och påverkar nästan alla aspekter av HMS. Exempelvis maskininlärning, AI och sakernas internet (eng. Internet of Things, IoT) har gjort det enklare att engagera medarbetare i organisationen. Genom digitala HMS-verktyg implementerar organisationer hållbar teknologi, vilket möjliggör att rapportering av händelser kan ske i realtid.

Innovationer inom HMS
Traditionellt har HMS-funktioner handlat om olyckor och oönskade händelser. Därför har också forskning på säkerhet och ledning fokuserat på situationer där något går fel. Nuförtiden stämmer detta inte längre. Organisationer och ny teknologi har totalt omformat premisserna på arbetsmarknaden.

Den oklara linjen mellan jobb och fritid har lagts till på listan på yrkesrisker (förr endast kemiska, biologiska och fysiska) och även psykosociala utmaningar som arbetstagare stöter på ligger i fokus. I och med denna ändring i arbetsdynamiken är organisationer mera medvetna om de anställdas fysiska och mentala hälsa. Som ett resultat fokuserar moderna organisationer mera på humankapital för att försäkra framgång i framtiden.

Covid-19 har gjort det klart hur viktigt det är för organisationer att implementera digitala lösningar för sina anställda. Både som en åtgärd för att minska spridning av viruset och som en åtgärd för att säkerställa kontinuitet i organisationen och hålla anställda säkra. Detta har dock krävt en ny form av koordinerad insats mellan alla parter i organisationen, från ledning tillmedarbetare. Den globala pandemin har förstärkt vikten av att ha en klar översikt och plan för risksituationer innan krisen inträffar.

New call-to-action

 


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....

| Arbetsmiljö
Nytt från EU påverkar svenska företag

Nya direktiv och krav kommer frekvent från EU och det kan vara överväldigande för dig att hänga med. Har du koll på...

| Arbetsmiljö
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...