Hygieniska gränsvärden | EcoOnline

Hygieniska gränsvärden

Många arbetstagare exponeras för farliga kemikalier i sitt arbete. Arbetsmiljöverket fastställer bland annat övre gränsvärden för hur stor exponering de anställda får utsättas för under en åtta timmars arbetsdag. Dessa gränser kallas för hygieniska gränsvärden och är en viktig förutsättning för de riskbedömningar som företag är skyldiga att genomföra.

Läs mer om vad det står om åtgärder och hygieniska gränsvärden i Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2018:1.

Kontakta Oss

Vi erbjuder digitala lösningar som skapar en trygg arbetsmiljö och följer regelverken som är etablerade. 

Kontakta Oss
Image

Hannah Daly

Account Manager, EcoOnline