Säkerhetsdatablad | EcoOnline

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad är ett lagstadgat dokument som ska innehålla information om egenskaper och rekommenderad skyddsutrustning vid användning av en kemikalie.

Säkerhetsdatabladet ska ge de som arbetar med, eller i närheten av kemikalier, information så att de kan skydda sig mot hälsoskador. De som tillverkar, importerar eller distribuerar kemikalier är skyldiga att lämna säkerhetsdatablad vid första leveransen och varje gång det sker en ändring som innebär att informationen måste uppdateras.

Läs om hur vårt publiceringslösning, Publisher, kan på ett effektivt sätt gör det möjligt att utarbeta, uppdatera och distribuera säkerhetsdatablad. Arbetsgivaren ska se till att det senast uppdaterade säkerhetsdatabladet alltid finns tillgängligt för berörda arbetstagare.

Läs om hur vår digitala kemikalieförteckningen hjälper arbetsgivare att kunna fullgöra sin skyldighet att tillhandahålla säkerhetsdatablad för sina anställda.

Vill du veta ännu mer? Ladda ner en utav våra guider.

Kontakta Oss

Vi erbjuder digitala lösningar som skapar en trygg arbetsmiljö och följer regelverken som är etablerade. 

Kontakta Oss
Image

Hannah McGuire

Account Manager, EcoOnline Ireland