Säkerhetsdatablad | EcoOnline

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad är ett dokument kopplat till faroklassade kemikalier. Med andra ord farliga och hälsofarliga kemikalier.

Säkerhetsdatabladet innehåller information om hur kemikalien kan skada dig och hur du kan skydda dig från skador. Ibland finns uttrycket säkerhetsblad som syftar på säkerhetsdatabladet. Det är bra att känna till förkortningarna SDB - säkerhetsdatablad och SDS - safety data sheet.

Säkerhetsdatablad är lagstadgat i Sverige och som arbetsgivare finns det olika krav att förhålla sig till för att nå en god kemikaliesäkerhet på arbetsplatsen. Vid en arbetsmiljöinspektion från Arbetsmiljöverket är detta något som granskas.

Alla som tillverkar, importerar eller distribuerar kemikalier måste lämna säkerhetsdatablad till sina kunder. Ta del av den här guiden om informationsplikt kopplat till kemikalier.

Här är några saker som säkerhetsdatabladet ger information om:

  • Hur kemikalien kan skada dig.
  • Vilken skyddsutrustning du behöver använda när du hanterar kemikalien.
  • Hur du ska lagra och hantera kemikalien på ett säkert sätt.

Var hittar du säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga för alla som arbetar med eller använder kemikalier. Ibland finns det även skyddsblad: den innehåller den väsentliga informationen kopplat till ett arbetsmoment eller en specifik arbetsplats.

Här är några tips för att läsa säkerhetsdatablad:

Varför är säkerhetsdatablad viktiga?

Säkerhetsdatablad är viktiga för att skydda dig från skador när du hanterar kemikalier. Genom att läsa säkerhetsdatabladet kan du:

  • Förstå riskerna med kemikalien.
  • Ta de åtgärder som behövs för att skydda dig från skador.

Här är några exempel på hur säkerhetsdatablad kan hjälpa dig:

  • Om säkerhetsdatabladet säger att kemikalien är giftig, vet du att du måste använda skyddshandskar och skyddsglasögon när du hanterar kemikalien.
  • Om säkerhetsdatabladet säger att kemikalien är brandfarlig, vet du att du måste förvara kemikalien på en sval och torr plats.

Ladda gärna ner vår guide: 10 saker du borde veta om säkerhetsblad

SE Säkerhetsdatablad i mobilen QR-kod i Chemical Manager

 

Få kontroll på dina kemikalier

Påbörja din resa till en bättre kemikaliehantering med oss. Vi guidar dig rätt till en lösning som passar din verksamhet kring säkerhetsdatablad, kemiska riskbedömningar och kemikalieregister.

Boka ett samtal här
SE_3-900x900

Adam Eriksson

Affärsutvecklare, EcoOnline Sverige