Systematiskt arbetsmiljöarbete | EcoOnline

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

I reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete ges grunderna för hur arbetsgivare och arbetstagare ska samverka. Det gäller att undersöka, åtgärda, riskbedöma och följa upp verksamheten så att ingen skadas eller blir sjuk för att uppnå en god arbetsmiljö.

Här hittar du Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:01.

Du kan även kika på vår blogg eller våra guider för mer information om ämnen likt denna. 

Kontakta Oss

Vi erbjuder digitala lösningar som skapar en trygg arbetsmiljö och följer regelverken som är etablerade. 

Kontakta Oss
Image

Hannah Daly

Account Manager, EcoOnline Ireland